Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2019

Önkormányzati hírek (2019. 07. 21.)

2019. július 31.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2019. 06. 17-ig.

Önkormányzati hírek (2019. 07. 21.)

Bő község önkormányzata 2019. április 4-én ülést tartott. A képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy előleget igényel a pályázaton nyert traktor (mezőgazdasági gép) beszerzéséhez.

A képviselő-testület a hivatal felújítására beérkezett közbeszerzési pályázatok alapján megállapította, hogy az ajánlati árak lényegesen meghaladják a pályázat kereteit, a rendelkezésre álló forrásokat. A fentiekre tekintettel a képviselő-testület 8.192.923.- forint pótelőirányzat megállapítását kérte az államkincstártól.

A képviselő-testülettől kérelmezték a bo domain név átadását, melyhez a képviselő-testület nem járult hozzá. A képviselő-testület döntött az „Eszter mosolyáért Alapítvány 20.000.- forintos támogatásáról, helyiség bérbeadásáról. A képviselő-testület átszervezte a fizikai dolgozók munkakörét. A képviselő-testület rendkívüli települési támogatás megállapításáról is döntött.

A képviselő-testület 2019. május 7-én megtartott ülésén jóváhagyta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér rendezvénytervét. A képviselő-testület módosította 2018.évi költségvetését a pótlólagos előirányzatokkal, majd jóváhagyta 2018. évi költségvetésének zárszámadását. Az elmúlt év folyamán pénzügyi gond nem keletkezett, az önkormányzat valamennyi kötelező és önként vállalt feladatának eleget tudott tenni. A képviselő-testület jóváhagyta a 2018. évi belső ellenőri jelentést. A képviselő-testület döntött tereprendezési ügyek előkészítéséről, jóváhagyta a sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámolót.

A képviselő-testület 2019. május 27-én megtartott ülésén döntött szükséges út és járdajavításokról.

A képviselő-testület a meghívó kései érkezése miatt egyévvel elhalasztotta a gyermekek kalwangi nyári táborozásának megszervezését. Kérte a partnerközségtől a változtatás elfogadását. A képviselő-testület döntött a Bő Köztársaság tér 6. szám alatti lakás garázsának állagmegőrzési munkáiról, támogatta Répce Vidék újságot. A képviselő-testület jóváhagyta a felek megállapodása alapján történő önkormányzati tulajdonú helyiségbérletek cseréjét.  A képviselő-testület rendkívüli települési támogatásról is döntött.

A képviselő-testület 2019. június 17-i ülésén a társulási tanács döntése alapján jóváhagyta az óvoda konyhájának felújítására benyújtott pályázatot. A képviselő-testület döntött arról, hogy a malomszegben lévő út pályázatának előírása szerint az ingatlan-nyilvántartásban kéri a Széchenyi utca nevének feltüntetését, melyet eddig az ingatlan-nyilvántartás  az adott útszakaszra nem  tartalmazott.

 

Bő, 2019. június 20.

Tisztelettel:

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”