Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2019

A tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre való általános iskolai beíratásáról(2019. 03. 06.)

2019. március 06.

Közlemény

A tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre  való általános iskolai beíratásáról(2019. 03. 06.)

 

KÖZLEMÉNY
a tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre
való általános iskolai beíratásáról
A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes
tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg a 2019/2020-es
tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját:
2019. április 11. (csütörtök) 7.30 – 19.00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 7.30 – 18.00 óra között.
Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon – az Nkt.-ben meghatározottak szerint -
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt
követő évben tankötelessé válik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak
igazolása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).
A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a
szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett
időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt
biztosító iskola első évfolyamára.
A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói
jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola
igazgatója írásban közli kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával
kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel
kapcsolatos szabályok alapján jár el.
Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a
tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola felvételi kérelmet
elutasító döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola
fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni, és az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A
tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc napon belül másodfokú döntést.
Sárvár, 2019. március 1.
Dr. Galántai György
járási hivatalvezető

KÖZLEMÉNY

a tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre való általános iskolai beíratásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg a 2019/2020-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját:

2019. április 11. (csütörtök) 7.30 – 19.00 óra között,

2019. április 12. (péntek) 7.30 – 18.00 óra között.

Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon – az Nkt.-ben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola felvételi kérelmet elutasító döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni, és az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc napon belül másodfokú döntést.

Sárvár, 2019. március 1.

Dr. Galántai György

járási hivatalvezető

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”