Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2018

Önkormányzati hírek (2018. 11. 25.)

2018. november 25.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2018. 11. 23-ig

Önkormányzati hírek (2018. 11. 25.)

A bői képviselő-testület az elmúlt időszakban 2 ingatlan adásvételéről döntött. Egyrészt meg szüntette közös tulajdonát Mesterháza Község önkormányzatával, s megvásárolta a társtulajdonostól 3,5 millió forintért a Bő Köztársaság tér 6. sz. alatt található ingatlanrész. Valamint az előzetes tárgyalások és az értékbecslés figyelembevételével Bő Község Önkormányzata megvásárolta a bői 3. helyrajzi számú ingatlant Soronics Alexandrától 2,5 millió forintért.

Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta és elfogadta a 2018-2023. közötti időszakra elkészített Helyi Esélyegyenlőségi programot, a 2019-2033. évek közötti gördülő fejlesztési tervet, valamint 2017. évi adóügyi beszámolót.

A Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 3. melléklet I. 9.pont szerint: a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására igényt nyújtott be  76 erdei m3 tűzifa igénylésére, ebből azonban 55 erdei köbmétert kapott meg.

Az önkormányzat a Medicopter Alapítvány és a Büki mentőállomást 5-5 ezer forinttal támogatta.

Az új sport pályakörül hiányzó labdafogó háló pótlásáról is döntöttek.

A képviselő-testület 3 önkormányzati rendeltet alkotott: egyrészt módosította a 2018. évi költségvetését, másrészt új rendeletet alkotott a lakáscélú támogatásokról, harmadrészt pedig az EFOP-1.5.2-16 azonosítójú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű pályázatban részt vevő személyek részére utalvány juttatásáról hozott helyi rendeletet.

Bő Község Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2019. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való csatlakozást határozta el, a pályázati feltételek szerint a pályázatot kiírta.

Lakcím fiktiválási eljárást is kezdeményeztünk a sárvári járási hivatalnál 2 volt bérlővel kapcsolatban.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jövőben a közös pénzügyi alapot nem Bük önkormányzata, hanem jogszabályi rendelkezés alapján a szolgáltató kezeli. Dönteni kellett abban, hogy a vízrendszerenkénti közös alap – eddig Bük és Sopron város kezelte – összeolvadjon-e, vagy maradjon külön.

A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeinek közös biztosításáról a  szakembert három egymással határos falunak kell megállapodás alapján foglalkoztatnia. Az önkormányzatok a rendelet előírásai alól 2020-ig felmentést kaptak. Az IKSZT  munkatársa most végzi a szükséges tanfolyamot. Az IKSZT. működtetési kötelezettség 2018. október 15. napjával lejárt. munkavállalóval úgy állapodtak meg, hogy ettől az időponttól csak napi 4 órában fogják foglalkoztatni.  A tárgyalásokat pedig megkezdik Gór és Chernelházadamonya községekkel a közös működtetésről, mert ez új lehetőségét nyitna.

Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálását segítő intézkedés című projekt kapcsán a képviselő-testület kiegészített januárban hozott határozatát is, amelyben vállalta a pályázathoz szükség 103.000 Ft biztosítását is.

A Széchenyi u. végén található ingatlan esetében tulajdonosváltás történt. Járda nincs azon a szakaszon, így az új tulajdonos kérte a járda kiépítését. E tekintetben azonban először tisztázni kéri a járda területének tulajdonjogát.

A képviselő-testület a partnerközség Kalwang meghívását elfogadta 2018. október 14-ére. A rendezvény költségeit költségvetéséből viselte.

Az új sportpálya kapcsán pénzmaradvány keletkezett. A maradvány egy részének felhasználásáról a Tankerület dönt, de vannak önkormányzati feladatok is. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a Tia Kft-vel a szerződést aláírására, mivel csak az eredeti kivitelezővel lehet szerződni.

 

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”