Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2018

Önkormányzati hírek (2018. 08. 20.)

2018. augusztus 20.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2018. 07. 23-ig

Önkormányzati hírek (2018. 08. 20.)

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23-ai testületi ülésén elfogadta a 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolót, majd támogatta Hajós Attila kinevezését a Bői Általános Iskola intézményvezetői beosztásra. A polgármester tájékoztatta képviselőket a Digitális Jólét pályázat benyújtásáról, a konzorciumi pályázat helyzetéről, az óvodai pályázattal kapcsolatos fenntartói jelentésről, valamint a kiegészítő szociális tűzifáról.

 

2018. május 28-án a 10 település együttes ülésen elfogadta a Bői Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a  hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezt követően került sor a belső ellenőri jelentés, a 2017. évi költségvetés módosításának, valamint a 2017. évi zárszámadásnak az elfogadására.

 

2018. június 11-én a képviselő-testület a konzorciumi pályázat jelenlegi helyzetéről tárgyalt, saját dolgozóinak fokozottabb ellenőrzéséről döntött. Az elhanyagolt és lakossági jelzések alapján problémás ingatlanok is a megbeszélés tárgyát képezték. A Répcevölgye Sportkört 1.800.000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzat. A képviselő-testület Közösség tér bejárati portáljának kialakítására vonatkozóan Horváth Zsuzsanna 9700 Szombathely Achim u.4. sz alatti vállalkozó árajánlatát fogadta el.

 

2018. július 5-én a képviselő-testület felhatalmazta polgármestert közvilágítási használati megállapodás aláírására, valamint árajánlatkérésre a Hunyadi utcában történő mart aszfalt terítésével kapcsolatban, a TUBI-HANI Kft. tájékoztató anyaga alapján. A polgármester beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, megbeszélték a falunap és a kalwangi táborozás lebonyolításának menetét.
Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elkészítése folyamatban van, a HEP elkészítésének határidejéül a 2018. augusztus 31-ét  határozza meg. A képviselő-testület felkérte Hajós Attila polgármestert, hogy a 2018-2023 évre vonatkozó HEP-et a 2018. augusztus 31-ig terjessze elő. A Képviselő-testület a 43/2013. (VII.11.) számú határozatával jóváhagyott- és kétévente felülvizsgált- Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedések a 2018-2023. évre vonatkozó HEP jóváhagyásáig hatályában tartja.

 

2018.07.23-ai testületi ülésen a képviselő-testület értékelte a falunap és a  kalwangiak itt tartózkodásának lebonyolítását. Döntöttek az információs táblák felújításáról, a tűzoltó autó bérbeadásáról, valamint a Köztársaság tér 10. sz .alatt található ingatlan megvásárolásáról. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a digitális jólét pályázat sikeresnek bizonyult, valamint aláírásra került a hivatal felújításának támogató okirata is.

 

Tájékozatjuk a lakosságot, hogy Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben is támogatja a településen élő gyermekek tanévkezdését. A tanévkezdési támogatás kérhető minden állandó lakcímmel rendelkező bői óvodás gyermek, valamint minden nappali tagozatos általános iskolai, középiskolai intézménybe járó tanuló után. A kérelem benyújtásának végső határideje: 2018. augusztus 31.  Bővebb tájékozató: hirdetőtáblákon és szórólapokon olvasható.

 

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”