Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2017

Önkormányzati hírek (2017. 10.15.)

2017. október 15.

Az önkormányzat üléseinek összefoglalója 2017. 09. 21-ig.

Önkormányzati hírek (2017. 10.15.)

A képviselő-testület 2017. július 3-án megtartott ülésén kiegészítette a mezőgazdasági utak felújításához kapcsolódó gépbeszerzés tárgyában benyújtott pályázatát. Az elmúlt év végén beadott pályázat elbírálása még várat magára.

A képviselő-testület telekhatár rendezés céljából értékesítette a tulajdonában lévő 1/24. helyrajzi számú földrészletet.

A képviselő-testület döntött árajánlatok kéréséről a TOP támogatásával megvalósuló komplett egészségház fejlesztése Bőben beruházás pályázati és saját forrásból megvalósuló munkáira. A képviselő-testület a beruházás saját forrásból megvalósuló részének támogatása céljából együttes ülés megtartását kezdeményezte Chernelházadamonya és Gór községekkel.

A képviselő-testület 2017. július 14-én megtartott ülésén elbírálta a TOP támogatással megvalósuló komplett egészségház fejlesztése Bőben beruházás kivitelezési munkáira benyújtott árajánlatokat.

A képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósuló munkákra a Tetőfedő, Burkoló Szakipari Vállalkozás Szombathely Achim u. 4. bruttó 19.747.700.- forint összegű ajánlatát fogadta el.

A saját forrással megvalósuló munkákra egyéni vállalkozók közös ajánlatát fogadta el a testület.

Bő, Chernelházadamonya és Gór községek 2017. július 25-én megtartották együttes ülésüket. Az egészségház 58 %-os mértékben Bő község, 21-21%-os mértékben Chernelházadamonya és Gór községek tulajdona. A saját forrásból megvalósítandó közel 12.000.000.- forint összegű munkákhoz Chernelházadamonya község 1.000.000.- forint támogatást nyújt és tulajdonrészéből 12 %-ot átad Bő község önkormányzatának. Gór község lakossági véleménykérésről döntött. (Későbbi határozatával a lakosság véleményének figyelembevételével a település a beruházás 2.520.000.- forinttal történő támogatásról és tulajdonrészének megtartásáról döntött.)

A képviselő-testület 2017. augusztus 1-jén megtartott ülésén javította a Bői Általános Iskola energetikai célú felújítása közbeszerzése tárgyában már 2017. június 1. napján már meghozott határozatát. A közbeszerzési szakértő a határozatban az eredetileg felkérni szándékozott ajánlattevők körében összeférhetetlenséget tapasztalt, ezért a képviselő-testület a felkért ajánlattevők körét módosította.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő Bői Közös Önkormányzati Hivatal épülete energetikai célú felújítására is pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület az egészségház felújítása műszaki ellenőri feladatinak ellátására Farsang Lászlót kérte fel.

A képviselő-testület a kedvező lakossági fogadtatásra tekintettel ebben az évben is benyújtotta pályázatát szociális tűzifa biztosítására.

A képviselő-testület 2017. augusztus 22-én megtartott ülésén elbírálta a Bői Általános Iskola energetikai célú felújítása kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokat.

A képviselő-testület a munkákra a KG Invest Kft. Győr Konini u. 19. bruttó 78.450.926.- forint összegű ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület elfogadta az orvosi rendelő felújítás során felmerült indokolt pótmunkákat.

A képviselő-testület 2017. szeptember 4-én megtartott ülésén határozott arról, hogy pályázatot nyújt be a települések kisösszegű beruházásainak támogatására a Köztársaság tér belvízelvezetési rendszerének felújítására.

A képviselő-testület határozott arról is, hogy részt vesz a partnertelepülés Kalwang őszi fesztiválján.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem adja hozzájárulását a közkutaknak a szolgáltató általi megszüntetéséhez. A szolgáltató üzembiztonsági szempontok miatt kérte a megszüntetéshez való hozzájárulást, a képviselő-testület véleménye szerint az átutazóknak ívóvizet kell biztosítani.

A képviselő-testület foglalkozott az orvosi rendelőről lekerült cserép hasznosításával, első változatban áttekintette a települési arculati kézikönyv tervezetét.

A képviselő-testület a környező települések csatornázásának megvalósítása érdekében megerősítette csatlakozási szándékát a büki székhelyű szennyvízkezelési agglomerációhoz.

A képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj programhoz, így a támogatásra továbbra is pályázhatnak a nappali tagozaton tanuló első diplomájukat szerző bői lakóhelyű hallgatók.

A képviselő-testület 2017. szeptember 21-i ülésén döntött az egészségház komplett felújítása Bőben projekthez kapcsolódó orvosi eszközök szállítására beérkezett ajánlatokról.

A képviselő-testület a Rextra Kft. Szombathely Óperint u. 25. bruttó 866.600.- forint összegű ajánlatát fogadta el.

 

Bő, 2017. október 6.

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”