Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2017

Önkormányzati hírek (2017. 07. 05.)

2017. július 05.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2017. 07. 05-ig

Önkormányzati hírek (2017. 07. 05.)

A Bői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 2017. április 4-én Bő községben együttes ülést tartottak. Megállapították, hogy a községekben sajnos nem él annyi bölcsődés korú gyermek, hogy a képviselő-testületnek a gyermekek számára tekintettel kötelező lenne megszervezni a bölcsődei ellátást. Az ülésen a képviselők tájékoztatást hallgattak meg a vízkár elhárítás terv és energia hatékonysági terv készítési kötelezettségről. A képviselő-testületek határoztak arról is, hogy a településképi arculati kézikönyv készítési kötelezettségüknek lehetőleg közösen, együttműködve kívánnak eleget tenni.

A képviselő-testületek 2017. május 3-án ismételten együttes ülést tartottak. A képviselő-testületek a településképi arculati kézikönyv elkészítésével a budapesti székhelyű Városökológia Betéti Társaságot bízták meg. A tervkészítés főépítészi feladatait R. Takács Eszter látja el. A terveket széles körben véleményeztetni kell, a képviselő-testületek jóváhagyták a partnerségi egyeztetés szabályait.

A képviselő-testületek megállapították, hogy bölcsődei férőhely biztosítása iránti igény nem került benyújtásra, így a képviselő-testületeknek ezen a jogcímen sem kell megszervezniük a bölcsődei ellátást.

Bő község képviselő-testülete külön is ülésezett. A Sárvári Tankerület pályázatot kíván benyújtani iskolai sportpálya kialakítására a községben. A képviselő-testület hozzájárult, hogy sikeres pályázat esetén a tankerület javára vagyonkezelői jog kerüljön bejegyzésre az önkormányzat tulajdonában álló bői 1/44. helyrajzi számú, 2.180 m2 területű ingatlanra.

A képviselő-testület 2017. május 16-i ülésén foglalkozott a Bő Köztársaság tér 6. szám alatti lakás közös tulajdonának megszüntetésével. A lakás Bő és Mesterháza községek önkormányzatainak közös tulajdona, Mesterháza község kezdeményezte a közös tulajdon megszüntetését. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az év végén megvizsgálja a mesterházai tulajdonrész megvásárlásának lehetőségét.

A képviselő-testület módosította 2016. évi költségvetési rendeletét, majd rendeletet alkotott a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról. Az önkormányzat 2016. évben 213.793.785.- forint bevételhez jutott, teljesített kiadása 186.989.614.- forint volt.

A képviselő-testület jóváhagyta a 2016. évi belső ellenőri jelentést. Örömmel állapította meg, hogy fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséget keletkeztető hiányosság nem volt.

A képviselő-testület elrendelte a belső ellenőr által a szervezeti és működési szabályzat tartalmára vonatkozó megállapítások megvizsgálását, egyeztetését a kormányhivatallal.

A Magyar Közút Zrt. a közutak mellett kitermelt fákat szociális célra ajánlotta fel. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy lehetőség esetén pályázzon a Magyar Közút Zrt. által felajánlott tűzifára, melyet szociális alapon lehet a lakosságnak kiosztani.

A képviselő-testület megszüntette tagsági viszonyát a Magyar Önkormányzatok Szövetségében.

Az óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítését a kivitelező a kiadott megfelelőségi tanúsítvány ellenére nem megfelelően teljesítette. A képviselő-testület rendelkezett a hiány pótlásáról (a kivitelező azóta a hiánypótlást teljesítette).

A képviselő-testület a hegyfalui JUÁR képeslap gyűjteményt 10.000.- forinttal támogatta.

A képviselő-testület konzorciumi partnerként csatlakozott Bük Városnak a „Nők a családban és a munkahelyen” benyújtandó pályázatához.

A képviselő-testület döntött a gázszolgáltató megváltoztatásáról és a lomtalanítás megszervezéséről.

(A lomtalanítás azóta sikeresen megszervezésre és lebonyolításra került.).

Bő községnek a Települési Operatív Program keretében benyújtott mindkét pályázata támogatásban részesült. Az iskolaépület energiahatékonysági fejlesztése 86.933.826.- forint, az orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése 22.750.744.- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fentiek miatt Bő község Képviselő-testülete 2017. június 1. napján megtartott ülésén módosította közbeszerzési tervét. A képviselő-testület az iskolaépület felújítására a kivitelező kiválasztására közbeszerzési pályázatot írt ki.

A képviselő-testület jóváhagyta belső ellenőri stratégiai tervét, megkezdte az orvosi rendelő felújítási munkáinak előkészítést.

A képviselő-testület 2017. június 15-i ülésén a Répcevölgye Sportegyesületet 1.200.000.- forint támogatásban részesítette.

A képviselő-testület döntött a 80-as években végrehajtott Petőfi utcai útátvágás miatt szükségessé vált telekhatár rendezésről.

A képviselő-testület 2017. június 26-i ülésén döntött arról, hogy 2017. július 15. napján ismételten megrendezi a hagyományos falunapot.

A képviselő-testület több önkormányzati rendeletet módosított. A helyi adókról szóló rendelet módosítása telekadó mentességet biztosít a temetővel közvetlenül határos korlátozottan beépíthető ingatlanokra. Jogharmonizációs okból módosult a házszám megállapítás szabálya (a jegyző hatáskörébe tartozik), a hulladékokról szóló rendeletbe bekerült az új szolgáltató neve, a szociális rendeletben az óvodakezdési támogatás összege 20.000.- forintra, az általános iskolások iskolakezdési támogatása 25.000.- forintra, a középiskolások iskolakezdési támogatása 30.000.- forintra emelkedett, a benyújtási határidő szeptember 15-re módosult. A helyi népszavazásra vonatkozó törvényi rendelkezésekre tekintettel módosult a szervezeti és működési szabályzat és hatályon kívül helyezésre kerültek a helyi népszavazásról szóló eljárási szabályok.

 

Bő, 2017. július 5.

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”