Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2017

Önkormányzati hírek (2017. 04. 06.)

2017. április 06.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2017. 03. 31-ig

Önkormányzati hírek (2017. 04. 06.)

Bő Község Képviselő-testülete évi első ülését 2017. január 16. napján tartotta meg.

A képviselő-testület a jogszabályi változásoknak megfelelően megállapította a tiszteletdíjakat.

A polgármester tiszteletdíja az ötszáz és ezerötszáz lakosú települések vonatkozó rendelkezések szerint havi bruttó 199.434.- forintban, az alpolgármester tiszteletdíja 55.000.- forintban, a képviselői tiszteletdíj 20.000.- forintban került meghatározásra. A polgármester és az alpolgármester költségtérítése tiszteletdíja bruttó 15 %-a.

A képviselő-testület a minimálbér változása miatt meghatározta a dolgozók munkabérét.

A képviselő-testület az ülésen módosította a község rendezési tervét, helyi építési szabályzatát. A módosítás megnyitotta az utat a Petőfi utca végén lévő földrészlet beépítésére, valamint lehetővé tette kijelölt ingatlanokon távközlési torony építését.

A képviselő-testület az ülésen pontosította szervezeti és működési szabályzatát.

A Bői Közös Önkormányzati Hivatal működési területén lévő önkormányzatok 2017. január 30-án Bő községben tartották meg együttes ülésüket.

Az ülésen elfogadták a hivatal munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyták 2017. évi költségvetését, új szervezeti és működési szabályzatát, új ügyrendjét. A képviselő-testületek továbbra is fenntartották a hivatal dolgozói részére biztosított 20 %-os illetménykiegészítést.

Az alanyi adómentesség határának megváltozásával az óvoda kikerült az ÁFA-körből, így alacsonyabbak lettek a térítési díjak. A képviselő-testületek ennek megfelelően újraszabályozták a térítési díjakat. Az ebéd ára 460 forint/adag lett.

A szociális törvény alapján biztosított étkeztetés intézményi térítési díja 240 forint/adag lett.

A gyermekétkeztetés díja:

Óvoda teljes árú                     260 forint/adag

Óvoda 50 %-on étkező          130 forint/adag

Napközi teljes árú                  300 forint/adag

Napközi 50 %-on étkező        150 forint/adag

Menza teljes árú                     230 forint/adag

Menza 50 %-on étkező          115 forint/adag.

A képviselő-testületek végül támogatták az orvosi ügyeleti díjak emelését, valamint azt, hogy a Répcementi Önkormányzati Társulás alkalmazottai (köztük az orvosi ügyelet dolgozói) is kapjanak cafeteria juttatást. (Az intézkedés a társulás más tagönkormányzatának ellenvéleménye miatt nem valósult meg.)

A képviselő-testület 2017. február 13-i ülésén megállapította, hogy adóssága nincs és hiányt a 2017. évi költségvetésében sem tervezett. Ezt követően jóváhagyta 2017. évi költségvetését és közbeszerzési tervét. A képviselő-testület árajánlatokat kért közbeszerzés lebonyolítására.

Az önkormányzatoknak 2018. január 1. napjától kötelező csatlakozniuk a központi ASP rendszerhez. A csatlakozás előkészítésére a Miniszterelnökség pályázatot hirdetett. A pályázatokat a hivatal székhelye szerinti önkormányzat nyújthatja be, a képviselő-testület határozott e pályázat benyújtásáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy vagyonába veszi a vízmérő órákat, felhatalmazta a polgármestert közszolgáltatási szerződésben kezességvállalásra, 5.000.- forinttal támogatta a légi mentést végző MEDICOPTER Alapítványt.  A képviselő-testület módosította az általános iskola felújítására benyújtott pályázat pályázatírói szerződését, engedélyezte a díjból előleg kifizetését.

Az Egészségház felújítására benyújtott pályázat terveit készítő mérnök indokait elfogadva (betegsége miatt számlázott későn) engedélyezte a tervezői számla kifizetését.

Bő község képviselő-testülete 2017. február 27-én közmeghallgatást és képviselő-testületi ülést tartott. A közmeghallgatáson a polgármester ismertette az elmúlt év eseményeit és a 2017. évi terveket. A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt. A képviselő-testület határozott arról is, hogy konzorciumi tagként csatlakozik a Bük Város által benyújtásra kerülő képzési pályázathoz.

 

Befejezésül magam és a Bői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Bő Község Képviselő-testülete évi első ülését 2017. január 16. napján tartotta meg.

A képviselő-testület a jogszabályi változásoknak megfelelően megállapította a tiszteletdíjakat.

A polgármester tiszteletdíja az ötszáz és ezerötszáz lakosú települések vonatkozó rendelkezések szerint havi bruttó 199.434.- forintban, az alpolgármester tiszteletdíja 55.000.- forintban, a képviselői tiszteletdíj 20.000.- forintban került meghatározásra. A polgármester és az alpolgármester költségtérítése tiszteletdíja bruttó 15 %-a.

A képviselő-testület a minimálbér változása miatt meghatározta a dolgozók munkabérét.

A képviselő-testület az ülésen módosította a község rendezési tervét, helyi építési szabályzatát. A módosítás megnyitotta az utat a Petőfi utca végén lévő földrészlet beépítésére, valamint lehetővé tette kijelölt ingatlanokon távközlési torony építését.

A képviselő-testület az ülésen pontosította szervezeti és működési szabályzatát.

A Bői Közös Önkormányzati Hivatal működési területén lévő önkormányzatok 2017. január 30-án Bő községben tartották meg együttes ülésüket.

Az ülésen elfogadták a hivatal munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyták 2017. évi költségvetését, új szervezeti és működési szabályzatát, új ügyrendjét. A képviselő-testületek továbbra is fenntartották a hivatal dolgozói részére biztosított 20 %-os illetménykiegészítést.

Az alanyi adómentesség határának megváltozásával az óvoda kikerült az ÁFA-körből, így alacsonyabbak lettek a térítési díjak. A képviselő-testületek ennek megfelelően újraszabályozták a térítési díjakat. Az ebéd ára 460 forint/adag lett.

A szociális törvény alapján biztosított étkeztetés intézményi térítési díja 240 forint/adag lett.

A gyermekétkeztetés díja:

Óvoda teljes árú                     260 forint/adag

Óvoda 50 %-on étkező          130 forint/adag

Napközi teljes árú                  300 forint/adag

Napközi 50 %-on étkező        150 forint/adag

Menza teljes árú                     230 forint/adag

Menza 50 %-on étkező          115 forint/adag.

A képviselő-testületek végül támogatták az orvosi ügyeleti díjak emelését, valamint azt, hogy a Répcementi Önkormányzati Társulás alkalmazottai (köztük az orvosi ügyelet dolgozói) is kapjanak cafeteria juttatást. (Az intézkedés a társulás más tagönkormányzatának ellenvéleménye miatt nem valósult meg.)

A képviselő-testület 2017. február 13-i ülésén megállapította, hogy adóssága nincs és hiányt a 2017. évi költségvetésében sem tervezett. Ezt követően jóváhagyta 2017. évi költségvetését és közbeszerzési tervét. A képviselő-testület árajánlatokat kért közbeszerzés lebonyolítására.

Az önkormányzatoknak 2018. január 1. napjától kötelező csatlakozniuk a központi ASP rendszerhez. A csatlakozás előkészítésére a Miniszterelnökség pályázatot hirdetett. A pályázatokat a hivatal székhelye szerinti önkormányzat nyújthatja be, a képviselő-testület határozott e pályázat benyújtásáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy vagyonába veszi a vízmérő órákat, felhatalmazta a polgármestert közszolgáltatási szerződésben kezességvállalásra, 5.000.- forinttal támogatta a légi mentést végző MEDICOPTER Alapítványt.  A képviselő-testület módosította az általános iskola felújítására benyújtott pályázat pályázatírói szerződését, engedélyezte a díjból előleg kifizetését.

Az Egészségház felújítására benyújtott pályázat terveit készítő mérnök indokait elfogadva (betegsége miatt számlázott későn) engedélyezte a tervezői számla kifizetését.

Bő község képviselő-testülete 2017. február 27-én közmeghallgatást és képviselő-testületi ülést tartott. A közmeghallgatáson a polgármester ismertette az elmúlt év eseményeit és a 2017. évi terveket. A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt. A képviselő-testület határozott arról is, hogy konzorciumi tagként csatlakozik a Bük Város által benyújtásra kerülő képzési pályázathoz.

 

Befejezésül magam és a Bői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”