Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2016

Önkormányzati hírek (2016. 12. 18.)

2016. december 18.

Az  önkormányzati ülések összefoglalója 2016. 12. 31-ig.

Önkormányzati hírek (2016. 12. 18.)

A képviselő-testület 2016. október 17-én megtartott ülésén értékelte a kalwangi utazás tapasztalatait. Megállapította, hogy a rendezvényen való részvétel erősíti a két település partneri kapcsolatát.

A képviselő-testület döntött az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben lévő üzlethelyiség bérbeadásáról.

A településen a települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását biztosító közszolgáltatási szerződések 2016. december 31. napjával lejárnak. A képviselő-testület ajánlatokat kért a közszolgáltatások ellátására. Az ülésen a képviselő-testület döntött még utak kátyúzásáról, a tűzoltószertár épületéhez esőbeálló létesítéséről. Ez utóbbi kialakításával a munkába járok autóbuszra várakozását kívánta könnyebbé tenni. Határozott a testület továbbá a kistraktorhoz egy utánfutó vásárlásáról, mellyel a jármű többcélú használatát kívánja elősegíteni.

A képviselő-testület sikeresen pályázott szociális tűzifa biztosítására. 2016. november 20-án megtartott ülésén megalkotta a tűzifa kiosztását szabályzó rendeletét. A rendelet a pályázatban előírt kötelező előnyben részesítésen túl előnyben kívánja részesíteni a kiosztásnál a közfoglalkoztatásban részesülőket, továbbá azokat a 80 év felettieket, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 90.000.- forintot, az e korhatárt el nem érőknél pedig azokat, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 80.000.- forintot. A képviselő-testület először alkotott ilyen tárgyú rendeletet, a következő években a tapasztalatok alapján fogja azt módosítani.

A képviselő-testület határozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatokról, minden pályázót támogatott. Az ülés végén a képviselő-testület hivatalból állapított meg rendkívüli települési támogatásokat.

A képviselő-testület 2016. december 7-én megtartott ülésén jóváhagyta 2017. évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőr a következő évben a gépjármű-üzemeltetést és a vagyongazdálkodást kívánja vizsgálni.

A képviselő-testület elfogadta új beszerzési szabályzatát. A szabályzat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások eljárási rendjét szabályozza. A képviselő-testület döntése alapján a szabályzatban előírt eljárási rendet 3 millió forintot elérő beszerzés esetén kell alkalmazni.

A képviselő-testület sajnálattal állapította meg, hogy a települési szilárd hulladék elszállítására a megye legtöbb településéhez hasonlóan nem érkezett ajánlat. Időközben megyei koordináció keretében a soproni STKH 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szerződésben vállalta a hulladék elszállítását. A szerződést a képviselő-testület jóváhagyta. A korábbi szolgáltatók várhatóan alvállalkozóként bekapcsolódnak a feladat ellátásába. A folyékony hulladék elszállítását további 3 évre Szabó Norbert elvállalta.

A képviselő-testület jóváhagyta a Répcementi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Csepreg Város a belső ellenőrzés feladatait a jövőben nem a társulás keretei között kívánja ellátni.

A képviselő-testület határozott arról is, hogy pályázatot nyújt be gépbeszerzésre a mezőgazdasági utak karbantartását célzó pályázati kiírás alapján. Az előkészítéssel a polgármestert bízta meg. A pályázat 2017. januárjában nyílik meg.

A képviselő-testület foglalkozott a megyei foglalkoztatási paktumhoz csatlakozás kérdésével. A település munkaerő-piaci helyzete jelenleg kedvező, így a testület nem tartotta szükségesnek a csatlakozást.

Az ülés végén a képviselő-testület kérelemre állapított meg rendkívüli települési támogatásokat.

A képviselő-testület idei utolsó ülését várhatóan 2016. december 20-án tartja meg, az ülésen bírálja el a szociális tűzifa juttatásra beérkezett kérelmeket.

Végezetül Magam és a Bői Közös Önkormányzati Hivatal minden dolgozója nevében áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

 

Bő, 2016. december 18.

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”