Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2016

Önkormányzati hírek (2016. 07. 06.)

2016. július 06.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2016. június 20-ig

Önkormányzati hírek (2016. 07. 06.)

A képviselő-testület 2016. április 19-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta 2015. évi költségvetésének végrehajtását. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok finanszírozására kellő fedezetet biztosított. Az önkormányzat bevételei és kiadásai a tervezett szinten teljesültek.

A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi belső ellenőri jelentést, a belső ellenőr vizsgálatai során súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

A képviselő-testület értékelte a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkát. A képviselő-testület örömmel állapíthatta meg, hogy a településen jelentős probléma nincs, a községben halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él.

Jogszabályi változás következtében megállapodást kell az önkormányzatoknak kötniük az orvosi körzetekről. A képviselő-testület a fogorvosi ellátás tekintetében jóváhagyta a Bük várossal kötött megállapodást, így településünk továbbra is a büki fogorvosi körzethez tartozik.

Csepreg Város Önkormányzata az egészségház ultrahang készülékének cseréjéhez támogatást kért. A képviselő-testület a kérelmet nem tudta támogatni.

Az ülésen a képviselő-testület határozott még az óvodai felújítás során kibontott ablakok értékesítéséről, lakást és üzlethelyiséget adott bérbe.

A képviselő-testület a bontásra kerülő Puskás Stadion üléseiből a bői sportpályára igényelt 25 darabot.

A képviselő-testület ismételten módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét.

A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás igénylési feltételéül szolgáló jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-ában, egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 550 %-ában határozta meg.

A települési gyermekszületési támogatás folyósítási feltétele az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ában került megállapításra, a támogatás összege 50.000.- forintra emelkedett.

A települési temetési támogatás összege 50.000.- forintra emelkedett.

A képviselő-testület települési iskolakezdési és települési óvodakezdési támogatást vezetett be. Mindkét ellátás folyósításánál a jogosultsági feltétel az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-a, a támogatás összege óvodások esetében 10.000.- forint, általános iskolai tanulók esetén 15.000.- forint, középiskolai tanulók esetén 20.000.- forint.

Az ellátást minden évben augusztus 15-ig lehet igényelni.

Felsőfokú oktatásban résztvevők a BURSA HUNGARICA pályázat keretében részesülhetnek támogatásban.

Az ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Egészségház felújítására. A képviselő-testület bízik a pályázat kedvező elbírálásában, mert ma községünkben ez lenne a legfontosabb felújítási feladat.

A képviselő-testület módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét. 2016. június 1. napjától vasárnap és állami ünnepnapokon tilos jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészelés, motorfűrészelés, gyorsvágóval, köszörűvel és gépi fúróval folytatott tevékenység) végzése. Kérjük a lakosságot, hogy a tartsa be a rendelet előírásait.

A képviselő-testületek 2016. május 6-án Bő községben tartották meg együttes ülésüket.

Az ülésen a képviselő-testületek elfogadták a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testületek a környező települések szennyvízelvezetésének megoldása érdekében szennyvízelvezetési és kezelési agglomerációt hoztak létre, jóváhagyták a Soproni Vízművel megkötésre kerülő szolgáltatási szerződéseket, utasítást adtak a társaság közgyűlésén hozandó döntésekkel kapcsolatosan.

A képviselő-testület 2016. május 25-én megtartott rendkívüli ülésén határozott arról, hogy támogatja az egyházközségnek a plébánia felújítására benyújtandó pályázatát.  A konzorciumi megállapodás alapján az önkormányzat viseli a tervezés 200.000.-Ft+ÁFA összegű költségét.

A képviselő-testület 2016. május 31-én megtartott ülésén elfogadta a Kormányhivatal javaslatát a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról, vállalta az időközben elavulttá vált rendelkezések hatályon kívül helyezését. (A hatályon kívül helyezési rendelkezések a rendezési terv folyamatban lévő módosításába már beépítésre kerültek.)

A képviselő-testület felülvizsgálta sportkoncepcióját, pályázatot nyújtott be kispálya létesítésére, valamint az óvodai konyha fejlesztésének támogatására.

A képviselő-testület 90.000.-. forinttal támogatta a Bői Kulturális és Ifjúsági Egyesület gyermeknapi rendezvényét, meghozta az Egészségház felújítása tárgyában benyújtott pályázat hiánypótlásában előírt határozatokat.

A képviselő-testület 2016. június 20-i ülésén meghallgatta az IKSZT vezetőjét a falunap előkészítési munkáiról, döntött arról, hogy a falunapot 2016. július 23-án rendezi meg.

Módosult a hulladékgazdálkodási törvény, 2016. április 1. napjától a szemétszállítás díját nem a szolgáltató, hanem egy létrehozott központi koordináló szerv szedi be. E jogszabályi változásra tekintettel a képviselő-testület módosította a PARKOM Kft-vel fennálló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződését.

A képviselő-testület létrehozta a települési értéktár bizottságot. A bizottság feladata a helyi (építészeti, kulturális stb.) értékek felkutatása és nyilvántartásba vétele. A bizottság tagjai lettek: Horváth Tibor alpolgármester, Dan Zsolt képviselő, Marton Eszter, Horváth Edina, Babos Nóra és Vincze Erzsébet.

 

 

Bő, 2016. július 6.

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”