Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2016

Önkormányzati hírek (2016. 03. 20.)

2016. március 20.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2016. március 10-ig

Önkormányzati hírek (2016. 03. 20.)

Bő Község Képviselő-testülete 2016. január 4-én megtartott ülésén dolgozója munkaszerződésének meghosszabbításáról és a tulajdonában lévő lakás ideiglenes bérbeadásáról döntött (az ideiglenes bérbeadásra nem került sor).

A képviselőtestületek idei első együttes ülésüket 2016. január 25-én a Bői Integrált Közösségi Szolgáltató Térben tartották meg.

A képviselő-testületek elfogadták a Bői Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról készült beszámolót, jóváhagyták a hivatal 2016. évi költségvetését és fenntartották az elmúlt évben bevezetett illetménykiegészítés rendszerét. A jóváhagyott költségvetés alapján a hivatal működésnek költségeit a feladatra kapott normatíva fedezi.

A képviselő-testület 2016. február 8-án megtartott ülésén először beszámolót hallgatott meg az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér munkájáról, határozatot hozott az önkormányzat dolgozói munkáltatói döntésen alapuló bérrendezéséről. A képviselő-testület a jogszabályi előírások szerint határozatban állapította meg, hogy hitelállománya nincs, majd jóváhagyta 2016. évi költségvetését, a pótlólagos állami támogatásokkal módosította 2015. évi költségvetésének előirányzatait. A közelmúltban bevezetett, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére tekintettel a képviselő-testület módosította a kormányzati funkció kódokat.

A Soproni Vízmű Zrt. több környékbeli település szennyvízelvezetésének megoldása érdekében azt javasolta, hogy Bő, Chernelházadamonya, Gór, Répceszentgyörgy Sajtoskál és Simaság községek hozzanak létre szennyvízelvezetési agglomerációt. Agglomeráció létrehozására azért van szükség, mert ha a lakosság létszáma eléri a 2000 főt, lehetőség nyílik pályázat benyújtására. A képviselő-testület a közös érdekre tekintettel az agglomerációhoz csatlakozott, mivel azonban a községben már kiépült a csatorna, határozatában rögzítette, hogy anyagi kötelezettség az együttműködésből fakadóan nem terhelheti.

A képviselő-testület határozatban rögzítette a közelmúltban vásárolt kistraktor üzemanyag elszámolásának szabályait, jóváhagyta a polgármester beszámolóját a két ülés közötti időszak történéseiről, majd cserélte a helyi építési szabályzat helyi védettséget tartalmazó függelékét.

A képviselő-testület a következő ülését 2016. február 23-án tartotta meg.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a községben működő intézmények épületei közül legfontosabb az orvosi rendelő épületének felújítása.

Mivel a közeljövőben nyílik meg e célterületre pályázati lehetőség, a képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy megkezdi a pályázat előkészítését.

Az előkészítő szaktanácsadói munkák elvégzésével a testület az NLC Tanácsadói Csoport Kft-t bízta meg. Az előkészítés költsége 250.000 Ft+ÁFA. Sikeres pályázat esetén a közreműködői díj a pályázaton elnyert összeg 8%-a.

A képviselő-testület 2016. március 10-i ülésén először a polgármester beszámolóját hallgatta meg a két ülés közötti időszak eseményeiről. A Soproni Vízmű Zrt. folytatni kívánja az ivóvíz-kutak védőterületén lévő szemétlerakás (volt szeméttelepi út) felszámolását. A képviselő-testület döntött arról, hogy vállalja az elszállítandó szemét elhelyezésének költségeit.  Az önkormányzat az utat sorompóval lezárta. Kérjük a lakosságot, hogy működjön együtt az illegális szemétlerakás megakadályozásában!

A képviselő-testület határozott arról, hogy folytatja a Köztársaság téri park felújítását.

A Petőfi utca végén lévő telkeket megvásárló befektetők kérték a rendezési tervnek az elmúlt évben megkezdett módosítási eljárásának folytatását, a képviselő testület a háromoldalú tervezési megállapodást jóváhagyta (a költséget a befektető viseli).

A képviselő-testület módosította az új kormányzati funkciókódok felvételére tekintettel a Répcementi Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.

A képviselő-testület felülvizsgálta a szociális ellátásokról szóló rendeletét. A hatékonyabb segítségnyújtás érdekében a képviselő-testület az egy alkalommal adható támogatás összegét 50.000.- forintra növelte, a jogosultsági feltételt pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-ára növelte.

A képviselő-testület a temetőbe gépkocsival történő bejárást a létesítmények védelme érdekében korlátozta.

A képviselő-testület 2016. március 14-én közmeghallgatást tartott, melyen a polgármester tájékoztatta a lakosságot az elmúlt év eseményeiről, a 2016. évi tervekről.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”