Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2016

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (2016. 05. 18.)

2016. május 18.

Rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (2016. 05. 18.)

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

(egységes szerkezetben)

 

Hatályos: 2016-06-01 –tól

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában  és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos a hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

2.  §

A rendelet alapján lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §

(1)[1] A rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályainak a (2) és(3) bekezdésben meghatározott magatartások minősülnek.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz, zöldsáv és árok teljes területének, valamint a tulajdonában álló ingatlan területének a tisztántartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok olyan mértékű nyeséséről, hogy azok a közlekedést ne zavarják. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság-mentesítéséről.

(3)[2]Vasárnap és állami ünnepnapokon tilos jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészélés, motorfűrészelés, gyorsvágóval, köszörűvel és gépi fúróval folytatott tevékenység) végzése, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat.

4.§

A 3.§-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén, annak elmulasztójával, megszegőjével szemben, amennyiben nem minősül szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabály nem írja elő közigazgatási bírság kiszabását, ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

5.§

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Bő, 2014. május 27.

 

Hajós Attila sk.                                       Dr. Vincze György sk.

polgármester                                             jegyző

Kihirdetve: 2014. június 11.

Dr. Vincze György

jegyző

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét hitelesítem.

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”