Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2015

Önkormányzati hírek (2015. 12. 12.)

2015. december 12.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2015. december 7-ig

Önkormányzati hírek (2015. 12. 12.)

A képviselő-testület 2015. szeptember 2-án megtartott ülésén a Kormányhivatal ellenőrzés során tett javaslatára felülvizsgálta és egy rendeletbe foglalta a helyi adókat.

A rendeletekben korábban szabályozott adómértékek és mentességek nem változtak.

Az ellenőrzés alapján a jövő évtől érvényesíteni kell azt a szabályt, hogy a mentességek nem érvényesíthetők az adóalanyra, ha az vállalkozó és a vállalkozás üzleti célokat szolgál.

A képviselő-testület határozott arról, hogy továbbra is részt vesz a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj programban.

A képviselő testület 2015. szeptember 9-én megtartott ülésén módosította költségvetési rendeletét a pótlólagos támogatásokkal. Értékelte a költségvetés első féléves végrehajtását, megállapította, hogy a bevételek és kiadások jól teljesülnek, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. Az óvoda energetikai célú felújítása pályázati előkészítése érdekében eseti közbeszerzési szabályzatot hagyott jóvá.

A képviselő-testület 2015. szeptember 21-én döntött arról, hogy ismételten megszervezi a nyugdíjas találkozót (azóta a rendezvény sikeresen megtartásra került, a résztvevők visszajelzései pozitívak, melyet a képviselő-testület ezúton is megköszön).

A képviselő-testületek 2015. október 14-én Bő községben tartott együttes ülésükön felülvizsgálták a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátásának rendjét. A napirendi pont megtárgyalására egy törvénymódosítás kötelezte a testületeket, ugyanis 2016. január 1. napjától egy közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések csak egy szolgálathoz tartozhatnak (a hivatal települései jelenleg két szolgálathoz tartoznak Bük és Sárvár).

A képviselő-testületek elfogadták a Bői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése első féléves teljesítését, felhatalmazták a jegyzőt arra, hogy az elektronikus információbiztonságról szóló törvényben meghatározott feladatokra megbízási díjért vállalkozót keressen és a feladat ellátásról megállapodjon (a képesítési előírás speciális, kevesen rendelkeznek megfelelő képesítéssel).

A képviselő-testület az együttes ülést követően tartott ülésén új rendeletet alkotott a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Az új rendelet megalkotását elsősorban az tette indokolttá, hogy urnafal készült. A sírhelyek megváltási díjai nem változtak, az urnafalban az urnafülke megváltási díja 10 évre 25.000.- forintban lett meghatározva. A képviselő-testület döntött a postaépület karbantartási munkáiról és a BAUWERK-N Kft. bruttó 1.126.142.- forint összegű ajánlatát fogadta el (időközben a munkák elvégzésre kerültek).

A képviselő-testület 200.000.- összeget csoportosított át a nemzetközi kapcsolattartás kiadásaira, módosította az IKSZT iskolai célú használatát szabályozó szerződést, a jövőben a költségekből az iskolafenntartó nagyobb részt vállal.

A képviselő-testületek 2015. október 22-én a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ügyében ismételten együttes ülést tartottak. A döntés meghozatalára a közös önkormányzati hivatal székhely települési jogosult, Bő község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a feladatokat a jövőben is a Répcementi Önkormányzati Társulás (Bük) keretében kívánja ellátni.

A képviselő-testület az együttes ülést követően megtartott ülésén tárgyalt az étkeztetés szállítási feladatairól (Mesterháza község 2016. január 1. napjától nem vállalja az étkeztetés szállítását) és döntött arról, hogy a feladatellátás fenntartása érdekében megvásárolja Mesterháza község régi falubuszát (a szerződés nem jött létre). A képviselő-testület új kormányzati funkciókódok felvétele érdekében módosította szervezeti és működési szabályzatát.

A képviselő-testületek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat ügyében 2015. november 3-án ismételten együttes ülést tartottak, jóváhagyták a szükséges társulási megállapodás módosítást.

Bő község Képviselő-testülete az együttes ülést követően határozott arról, hogy meghosszabbítja a kulturális közfoglalkoztatást.

A képviselő-testület 2015. november 9-én tartott rendkívüli ülésén jóváhagyta az óvoda energetikai célú fejlesztésével kapcsolatos szerződést (az óvoda felújítása közel 25 millió forint támogatásban részesült).

A képviselő-testület módosította beszerzési szabályzatát (1 millió forint nettó összegű beruházás alatt nem kell 3 árajánlatot beszerezni).

A képviselő-testület elfogadta turisztikai fejlesztési koncepcióját.

A képviselő-testület 2015. november 24-én megtartott ülésén megtárgyalta a rendezési terv módosítására érkezett kezdeményezést. A kezdeményezés a Petőfi utca végén lévő belterületi ingatlanra vonatkozó beépítési szabályok módosítását kérte. A képviselő-testület a rendezési terv módosítási eljárását elindította, meghatározta a módosítás kereteit és társadalmi egyeztetés módját.

Megkeresés érkezett a képviselő-testülethez, hogy a TELENOR 40 méter magas tornyot kíván létesíteni a Hunyadi utca mögötti területen. A képviselő-testület községképi szempontból nem tartotta megfelelőnek a tervezett helyet, az elhelyezésre külterületi ingatlanát ajánlotta fel (felhagyott szeméttelep vezető út melletti háromszög).

A képviselő-testület határozott a turisztikai célú fejlesztés elindításáról (Köztársaság téri park és környéke átalakítása).

A beérkezett ajánlatok közül a TIA 2002 Kft bruttó 12.283.422.- forint összegű ajánlatát fogadta el. A képviselő-testület ismételten döntött az időközben módosuló a családsegítés és a gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás társulási megállapodásáról.

A képviselő-testület elbírálta a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra beérkezett pályázatokat, minden pályázó 4000 ft/hó támogatásban részesült.

A képviselő-testület 2015. december 7-i ülésén elbírálta a beérkezett települési támogatás iránti kérelmeket, a megállapított támogatások kifizetésre kerültek.

A képviselő-testület 2015. december 15-én közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot a 2015. évben végzett munkájáról.

 

Magam és munkatársaim nevében a Bői Közös Önkormányzati Hivatal működési területén élőknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

 

Bő, 2015. december 11.

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”