Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2015

Önkormányzati hírek (2015. 03. 28.)

2015. március 28.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2015. 03. 16-ig.

Önkormányzati hírek (2015. 03. 28.)

A Vas Megyei Kormányhivatal Vezetője, Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr 2014. december 31-én meghozott döntésével 2015. január 1. napjától a Bői Közös Önkormányzati Hivatalt jelölte ki Szeleste és Pósfa községek feladatellátása tekintetében is, így a közös önkormányzati hivatalt működtető települések száma 10-re emelkedett.

A kijelölésre tekintettel Bő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony, Sajtoskál, Hegyfalu, Szeleste és Pósfa települések 2015. január 21-én Bő községben együttes ülést tartottak.

Az együttes ülésen a képviselőtestületek jóváhagyták a kibővült hivatal új alapító okiratát, módosították a működés feltételeit szabályozó megállapodást.

A képviselőtestületek helyi rendelettel egységesítették a különböző hivatalokból érkezett köztisztviselők illetményét.

A képviselőtestületek egyetértettek a Bői Iskola felvételi körzetének változatlanul maradásával.

Az ülést követően Bő község képviselőtestülete határozott a munkáltatói döntésen alapuló bérekről, valamint arról, hogy fogad kulturális közfoglalkoztatottat.

A képviselőtestületek 2015. február 13-án Tompaládony községben ismételten együttes ülést tartottak. Az ülésen jóváhagyták a hivatal 2015. évi költségvetését, melyet a képviselőtestületek az állami támogatás összegével azonos mértékben - 76.165. ezer forintban - határoztak meg.

A képviselőtestületek a Kormányhivatal javaslatára az ügyfélfogadási időkkel kiegészítették a hivatal működtetéséről készült megállapodást.

A képviselőtestületek határoztak arról is, hogy a vízmérő órák tulajdonjogát átadják az üzemeltető Soproni Vízmű Zrt-nek.

A képviselőtestületek kezdeményezték a kistérségben lévő állami kezelésű utak felújítását.

Bő község képviselőtestülete az együttes ülést követően megtartott ülésén határozatban erősítette meg, hogy nincs adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége, majd jóváhagyta az önkormányzat 2015. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 155.971 ezer forint. A képviselőtestület elfogadta 2015. évi közbeszerzési tervét, közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást az önkormányzat nem tervez. A képviselőtestület határozott termőföld bérbeadásának meghosszabbításáról is.

A képviselőtestület megbízta a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatokat a község belvízrendezési tervének elkészíttetésére.

A képviselőtestület 2015. február 24-én megtartott ülésén rendelet alkotott a szociális ellátásokról. A rendeletalkotást jogszabályi változás írta elő. Községünkben pénzbeli szociális ellátás keretében rendkívüli települési támogatás, települési temetési támogatás és új ellátásként települési gyermekszületési támogatás igényelhető. A korábbi ellátások igénylési feltételei és maximális összege (alkalmanként 20.000.- ft) nem változtak, a települési gyermekszületési támogatás összege 20.000.- forint. Természetbeni juttatásként továbbra is étkeztetés és ház segítségnyújtás igényelhető.  A rendelkezések 2015. március 1. napján léptek hatályba.

A képviselőtestület 2015. március 16-i ülésén módosította a pótlólagos támogatásokkal a 2014. évi költségvetési rendeletét. A képviselőtestület megvizsgálta a Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Társulásnak a kerékpárút átadására vonatkozó kezdeményezését. A kerékpárutat a kistérség pályázati pénzből építette ki és most Bő község és Bük város közös konzorciumának szeretné átadni. A képviselőtestület úgy ítélte meg, hogy a kistérség által küldött előterjesztés a felelős döntéshez kellő információt nem szolgáltat, a konzorciumi szerződésről előzetesen Bük várossal egyeztetni kíván, ezért a kezdeményezés ügyében a döntést elhalasztotta.

A képviselőtestület 1500 ft/m2/hó bérleti díjért meghirdette az IKSZT épületében lévő helyiség bérbeadását. A bérleti díj a teljes rezsiköltséget tartalmazza.

A képviselőtestületet a polgármester tájékoztatta a tűzoltóautó (ZSUK) és a régi buszmegálló vasanyag áron történő értékesítéséről, a lomtalanítás időpontjáról (2015. április 9.), valamint az aktuális feladatokról.

A képviselőtestület döntött arról, hogy felmérést készíttet a temető belső útja térkövezésének folytatásához.

A képviselőtestület a központi előírások változására tekintettel rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól.

A rendelet értelmében 2015. április 1. napjától a község területén avart és kerti hulladékot (ha megfelelő a széljárás és nem nedves az égetni kívánt anyag) csak keddi, csütörtöki és szombati napon 9 és 19 óra között lehet.

 

A Bői Közös Önkormányzati Hivatal és a magam nevében a község minden lakójának kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”