Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2015

Önkormányzati hírek (2014. 06. 29.)

2015. június 29.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2015. 06. 01-ig.

Önkormányzati hírek (2014. 06. 29.)

A képviselő-testület 2015. április 13-án megtartott ülésén új rendeletet alkotott az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. A rendelet megalkotását az tette szükségessé, hogy a közművelődési feladatokra biztosított 1,2 millió forintos állami támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a közösségi szintér havonta egy alkalommal 21 óráig, a könyvtár pedig hetente egy alkalommal munkaszüneti napon is nyitva tart. A nyitva tartás az állami támogatás lehívási feltételeinek megfelel. A képviselő-testület elfogadta társadalmi-gazdasági programját megbízatásának időtartamára. A program az önkormányzat honlapján közzétételre kerül. A képviselő-testület döntött arról is, hogy 183.000.- ft+ÁFA összegért az IKSZT (művelődési ház) épületét is védő kamerarendszert építtet ki.

A képviselő-testületek 2015. április 22-én Bő községben megtartott együttes ülésükön beszámolót hallgattak meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. Örömmel állapították meg, hogy a térségben az átlagosnál kevesebb bűncselekményt követnek el. A képviselő-testületek elfogadták gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatok beszámolóit és a gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolókat. Döntöttek arról, hogy a közös önkormányzati hivatalnak 400.000.- forint beruházási célú támogatást biztosítanak új fénymásoló beszerzéséhez. A régi fénymásoló az óvoda részére kerül térítésmentesen átadásra. A képviselő-testületek szándéknyilatkozatot fogadtak el arról, hogy 2015. szeptember 1. napjával összevonják a Bői Óvodát és a hegyfalui Nefelejcs Óvodát. A Nefelejcs óvoda a Bői Óvoda telephelyeként működik tovább. Az együttes ülést követően a képviselő-testület határozott a zárszámadásról szóló döntés meghozatalának elnapolásáról, valamint arról, hogy az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait felszólítja ingatlanuk gyommentesítésére.

A képviselő-testület 2015. május 5-én megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását. Az önkormányzat jogszabályban előírt kötelező feladatait, önként vállalt feladatait teljesíteni tudta, a költségvetésben hiány nem keletkezett. A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi belső ellenőri jelentést. A jelentés a gazdálkodást jónak minősítette, a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítását javasolta (a támogatási rendszeren az önkormányzat az előző évben már változtatott). A képviselő-testület pályázatot hirdetett a civil szervezetek 2015. évi támogatására. A képviselők végül döntést hoztak arról, hogy megkezdik a temető belső járdáinak térkövezéssel történő kiépítését, a polgármestert megbízták három árajánlat beszerzésével.

A képviselő-testületek 2015. május 26-án Hegyfalu községben megtartott együttes ülésükön jóváhagyták a Bői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének zárszámadását. A hivatal a működéshez biztosított állami támogatásból el tudta látni feladatait. A képviselő-testületek örömmel fogadták, hogy pályázati kiírás jelent meg az óvodai konyhák felújításának támogatására. A pályázatot Bő község képviselő-testületének kell benyújtania, a testület meg is hozta döntését a pályázat benyújtásáról. Mivel az óvoda társulásban működik, a társulás tagjai döntöttek arról, hogy a pályázathoz szükséges 700.000.- forint önrészt egyenlő arányban viselik, önkormányzatonként 100.000.- forintot biztosítanak erre a célra. A képviselők az alkalmazotti közösségek és a szülői szervezetek támogatásának ismeretében meghozták a végleges döntést a Bői Óvoda és a Nefelejcs Óvoda összevonásáról, elfogadták új alapító okiratát. Simaság község önkormányzata bejelentette, hogy mivel érdekeltsége megszűnt 2015. december 31. napjával kilép az óvodafenntartó társulásból, Hegyfalu község Önkormányzata pedig bejelentette, hogy 2016. január 1. napjával belép az óvodafenntartó társulásba. A képviselő-testületek határoztak arról is, hogy a társulási megállapodás módosítását 2015. július 31. napjáig kell a képviselő-testületek ülése elé terjeszteni.

A képviselő-testület 2015. június 1-jén tartott ülésén döntött arról, hogy várhatóan 2015. július 18. napján tartja meg a hagyományos falunapot. A Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Társulás felajánlotta, hogy a kerékpárút üzemeltetését vegye át Bük Város és Bő község konzorciuma. A képviselő-testület Bük várossal egyeztetve úgy határozott, hogy az üzemeltetést nem veszi át, mert a beruházás átvétele a pályázatért való felelősség átvállalását is jelentené, melyre kellő rálátása nincs. A képviselő-testület elbírálta a temetői járda térkövezésére beérkezett ajánlatokat. A képviselő-testület a Szabó Sírkő Kft. bruttó 2.189.990.- forint összegű ajánlatát fogadta el. A képviselő-testület határozott arról is, hogy elvégezteti az IKSZT parkettájának csiszolását és lakkozását. A képviselő-testület döntött újabb pályázatok benyújtásáról, ezek a sportöltöző és az óvoda előtti járda felújítását célozták meg. A képviselő-testület elbírálta a civil szervezetek támogatási pályázatait. A döntés eredményeként a sportegyesület 1.250.000.- forint támogatásban részesült, melyből 600.000.- forint a TAO pályázat önrészének biztosítására, 650.000.- forint pedig a működés támogatására használható fel. A képviselő-testület sajnálattal állapította meg, hogy a Bői Kulturális és Ifjúsági Egyesület az előző évben kapott 200.000.- forint összegű támogatást nem használta fel, új támogatás megállapítására csak a korábbi támogatás visszafizetése urán van lehetőség.

Bő, 2015. június 28.

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”