Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2014

Önkormányzati hírek (2014. 06. 28.)

2014. június 28.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2014. június 23-ig

Önkormányzati hírek (2014. 06. 28.)

A Képviselőtestület 2014. április 29-én megtartott ülésén az elmúlt év végén érkezett pótlólagos állami támogatásokkal módosította 2013. évi költségvetési rendeletét.

A Képviselőtestület az ülésen elfogadta a 2013. évi költségvetés zárszámadását. Örömmel állapította meg, hogy az éves gazdálkodás során fizetési nehézség nem adódott, az önkormányzat a jogszabályokban előírt kötelező feladatait teljesíteni tudta.

A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi belső ellenőri jelentést. Az ellenőrzés súlyos hiányosságokat nem állapított meg, a szabályozási környezet javítására hívta fel a figyelmet.

A képviselőtestület a tervezett útfelújításokra beérkezett árajánlatok közül a Varga és Varga Kft. bruttó 4.756.760.- forint összegű ajánlatát fogadta el. A fenti összegből a Dózsa György utca, a Deák utca és a Kossuth u. felső része újul meg.

A képviselőtestület az útfelújítás műszaki ellenőrzésére Zsombori Pált kérte fel.

Az ülésen a képviselőtestület tárgyalt a játszótéri eszközök bővítéséről, a polgármestert új ajánlatok beszerzésére kérte fel. A képviselőtestület megerősítette az önkormányzat igényét a hálózat kiépítésekor meg nem fizetett gáz közmű hozzájárulások ügyében, a hozzájárulás összegét 80.000.- forint összegben tartotta fenn.

A képviselőtestület foglalkozott a Bőség Napja rendezvénnyel, a programot legfeljebb 250.000.- forint összeghatárig támogatja.

A Képviselőtestület határozott arról is, hogy táborozásra fogadja a partnerközség Kalwang gyermekeit, a táborozás költségeihez 300.000.- forint összeg erejéig hozzájárul.

A Képviselőtestület 2014. május 27-én megtartott ülésén foglalkozott a községben lévő méretlen közkifolyók átalakításával. A törvényi változás alapján a jövőben méretlen közkút nem üzemelhet, a szolgáltató ajánlatot tett az átalakításra, melynek költsége rendkívül magas lenne ( 250.000 ft/közkifolyó). A képviselőtestület a szolgáltatóval folytatja a tárgyalásokat, várhatóan a közkutak egy része lezárásra kerül.

A képviselőtestület örömmel állapította meg, hogy az új autóbuszvárók elhelyezésének munkálatai befejezéshez közelednek. A munka során a korábbi fellépőt át kell alakítani, a munka 263.506.- forintos költségét a képviselőtestület felvállalta.

A képviselőtestület engedélyezte a Tűzoltószertár elé használtruha gyűjtő konténer elhelyezését. Kérjük a lakosságot, vegye igénybe az új lehetőséget.

A képviselőtestület változatlan feltételekkel bérbe adta a Széchenyi utcában lévő korábban kozmetikai üzletként használt helyiséget.

Az önkormányzat tulajdonában lévő GAZELLA gépjármű elöregedett, felújítása már nem gazdaságos. A képviselőtestület megvizsgálta új eszköz, többfunkciós traktor beszerzésének lehetőségét. Az ügyben döntés nem született.

A képviselőtestület úgy határozott, hogy élve az új önkormányzati törvény adta felhatalmazással rendeletet alkot a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Az ingatlanok előtti járda tisztántartása, a hó eltakarítás és a síkosság elleni védekezés, valamint az ingatlanok előtti közterület, árok kaszálása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. E kötelezettség elmulasztása 2014. július 1. napjától bírságolható.

A képviselőtestület 2014. június 3-i ülésén pályázatfigyelésre és pályázatírásra szerződést kötött a Goodwill Conzulting Kft-vel. A szerződéstől a képviselőtestület újabb sikeres pályázatok előkészítését várja.

A képviselőtestület 2014. június 23-i ülésén sajnálattal vette tudomásul, hogy Babos Orsolya IKSZT munkatárs közalkalmazotti jogviszonyának 2014. július 31. napjával történő megszüntetést kérte. A képviselőtestület az álláshelyet a korábbi feltételekkel ismételten meghirdette.

A képviselőtestület döntött arról, hogy szúnyogirtást végeztet.

A képviselőtestület a házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növekedésére tekintettel kérelmezte működési engedélyének módosítását.

Dr. Vincze György, jegyző

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”