Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2013

Önkormányzati hírek (2013. 12. 22.)

2013. december 22.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2013. 11. 26-ig.

Önkormányzati hírek (2013. 12. 22.)

A képviselőtestület 2013. október 30-án megtartott ülésén az évközben kapott pótlólagos előirányzatokkal módosította 2013. évi költségvetési rendeletét.

A képviselőtestület a jogszabályi előírásoknak megfelelően beszámolót hallgatott meg az önkormányzat 2013. évi költségvetése háromnegyed-éves teljesítéséről.

Megállapította, hogy a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek, az önkormányzatnak fizetési gondja nincs. Az Integrált Közösségi Tér beruházás befejeződött, a kifizetési kérelem benyújtásra került. Az önkormányzat bízik a kérelem gyors teljesülésében, mert az állami támogatás megelőlegezésére felvett hitel kamata jelentős terhet ró a költségvetésre.

A képviselőtestület megerősítette a korábban már elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióját. A központi költségvetésből várható támogatások összege még nem ismert, ezért a koncepció elvi jelleggel tartalmazza a legfontosabb prioritásokat. Elsődleges cél a közfeladatok jó színvonalon történő ellátása, az intézmények működésének biztosítása.

A képviselőtestület – mivel azt törvény rendelte el – rendeletet alkotott a közterületek filmforgatás céljára történő használatáról, a szervezeti változásokra tekintettel hatályon kívül helyezte a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét.

Az ülésen a polgármester beszámolt a Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Társulás és a Répcementi Önkormányzati Társulás működéséről.

A képviselőtestület úgy határozott, hogy nem kezdeményezi helyi értéktár létrehozását.

Határozat született az Integrált Közösségi Tér nyitva tartásáról és terembérleti díjáról. A képviselőtestület az árusítás céljára történő igénybevétel díját 2000 ft/óra összegben határozta meg.

A képviselőtestület a büki mentőállomás eszközbeszerzését 5.000.- forinttal, a Gyermekmosoly Alapítvány taneszköz beszerzését pedig 30.000.- forinttal támogatta.

 

A képviselőtestületek 2013. november 26-án Tompaládony községben megtartott együttes ülésükön tájékoztatót hallgattak meg a közrend és közbiztonság helyzetéről.

A képviselők örömmel vették tudomásul, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma Bőben és minden környező településen csökkent. A képviselőtestületek támogatták az új sárvári Rendőrkapitány kinevezését.

A képviselőtestületek pályázatot írtak ki a települési szilárd, valamint a folyékony hulladék elszállítását biztosító közszolgáltatás ellátására. A korábbi közszolgáltatási szerződések az év végén lejárnak.

A képviselőtestületek jóváhagyták 2014. évi belső ellenőrzési terveiket.

A képviselőtestület elbírálta a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati Rendszer keretében beérkezett pályázatokat. A képviselőtestület minden pályázót havi 3000.- forint támogatásban részesített. A képviselőtestület egy tanulónak az Arany János tehetséggondozó programban való részvételére is javaslatot tett.

A képviselőtestületek a hulladékszállítási pályázatok elbírálása miatt 2013. december 30. napján is tartanak ülést.

 

Dr. Vincze György jegyző

 

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”