Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2013

Önkormányzati hírek (2013. 09. 19.)

2013. szeptember 19.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2013. 09. 11-ig.

Önkormányzati hírek (2013. 09. 19.)

 

A Bői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzatok 2013. július 11-én Hegyfaluban együttes ülés tartottak. A képviselőtestületek beszámolót hallgattak meg a hivatal munkájáról. Megállapították, hogy a hivatal tevékenységét az egyesülésekből fakadó átszervezési gondok nehezítik, de a lakossági ügyintézés folyamatos.

A képviselőtestületek értékelték a hivatal költségvetésének első féléves végrehajtását, Hegyfalu község csatlakozására tekintettel módosították a hivatal 2013. évi költségvetését.

A képviselőtestületek végül határoztak arról is, hogy a hivatal irányítását ellátó polgármesterek a jövőben kéthavonta megbeszélést tartanak.

Az együttes ülést követően Bő község képviselőtestülete elfogadta Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A program nélkül a jövőben uniós pályázati forrás nem vehető igénybe.

 

A képviselőtestület 2013. július 31-i ülésén értékelte a korábban megrendezett sportnapot, megállapította, hogy annak megvalósítása sikeres volt.

A képviselőtestület megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás helyzetét.

A képviselőtestület megállapította, hogy a beruházás befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A képviselőtestület határozott a kifizetési kérelem benyújtásáról.

(Azóta 2013. augusztus 25-én a létesítmény ünnepélyes felavatására is sor került).

A hulladékokról szóló új törvény 2013. január 1. napján lépett hatályba. Rendelkezése alapján, ha a közszolgáltató nem rendelkezik új típusú engedéllyel, az önkormányzat köteles a közszolgáltatási szerződést 2013. július 31. napjáig 6 hónapos felmondási idővel felmondani. E rendelkezés alapján önkormányzatunk is határozott a közszolgáltatási szerződés felmondásáról. (Megjegyezni kívánjuk, hogy a szerződés érvényessége 2013. december 31. napján mindenképpen lejárt volna.)

 

A képviselőtestület 2013. augusztus 2-án megtartott rendkívüli ülésén tájékoztatást hallgatott meg a sportegyesület személyi és gazdasági helyzetéről.

A képviselőtestület határozott a költségvetésben szereplő támogatás folyósításáról.

 

A képviselőtestület 2013. szeptember 11-én megtartott ülésén módosította a 2013. évi költségvetés előirányzatait. A módosítást pótlólagos állami támogatások és az egyes előirányzatok közötti technikai átvezetések tették szükségessé.

A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetése első féléves teljesítését. Megállapította, hogy a bevételek és a kiadások a terveknek megfelelően teljesültek, de továbbra is fegyelmezett gazdálkodásra van szükség.

A képviselőtestület módosította a Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. E társulás várhatóan az év végén megszűnik, az önkormányzatunkat érintő feladatait ugyanis már ez évtől kezdődően a Bük Város gesztorságával létrehozott Répcementi Önkormányzati Társulás vette át.

A képviselőtestület rendeletben szabályozta a házipénztárból történő készpénzkifizetések eseteit. A szabályozásra a készpénzforgalom visszaszorítását célzó központi intézkedések miatt volt szükség.

A képviselőtestület csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvénysorozathoz.

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”