Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2012

Önkormányzati hírek (2012. 12. 16.)

2012. december 16.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2012. 12. 11-ig

Önkormányzati hírek (2012. 12. 16.)

A képviselőtestület 2012. október 24-én megtartott ülésén döntött arról, hogy továbbra is tagja marad a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati Rendszernek (Azóta a pályázat kiírásra és elbírálásra került, minden pályázó havi 3.000,-Ft támogatásban részesült.). Az ülésen a képviselőtestület értékelte a testvér településen (Kalwangban) tett látogatás tapasztalatait, döntött a hagyományos Mikulás ünnepség és Adventi vásár előkészítéséről. A képviselőtestület az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézményt (zeneiskola) 20.000,- Ft támogatásban részesítette. Képviselőtestület sajnálattal vette tudomásul, hogy Marton Eszter a jövőben nem vállalja a könyvtárosi teendők ellátását. A lakosság megelégedésére végzett munkáját a képviselő testület ezúton is megköszöni. A könyvtárosi feladatok ellátására a képviselőtestület Horváth Anitát kérte fel.

A képviselőtestületek 2012.október 2-án Górban tartott együttes ülésükön megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy az állami fenntartásba kerülő iskola esetleges működtetését felvállalják. A képviselőtestületek megállapították, hogy a 2013.évi költségvetési előirányzatok nem ismertek, ezért a működtetést megalapozott döntéssel vállalni nem tudják.

Az előző önkormányzati hírekben már jeleztük, hogy a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik. A társulás önkormányzati feladatokat is ellátott, működtette az orvosi ügyeleti, valamint a védőnői szolgálatot, elvégezte a gyermekjóléti, családsegítési, valamint belső ellenőrzési feladatokat. A feladatok 2013.január 1.napjától történő ellátására Bük város társulás létrehozását kezdeményezte. A képviselőtestületek határoztak arról, hogy a társulás megalapításában részt vesznek. (Azóta többszöri tárgyalást követően a társulás megalakult, a korábban felsorolt szolgáltatásokat a lakosság változatlan formában veheti igénybe.)

A képviselőtestületek 2012.október 30-án Tompaládony községben tartott együttes ülésükön jóváhagyták a Járási Hivatalok kialakítása tárgyában készült megállapodást. A megállapodás alapján az önkormányzat a körjegyzőség épületében egy irodát biztosít a létrejövő ügysegédi hálózat számára. A képviselőtestületek 2012.november 20-án Répceszentgyörgyön tartott együttes ülésükön véglegesítették a korábban már jelzett Bük város által kezdeményezett új önkormányzati társulás társulási megállapodását. A képviselőtestületek jóváhagyták a 2013. évi belső ellenőrzési terveket.

A képviselőtestület 2012.december 4-én tartott ülésén megtárgyalta a 2012.évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésének tapasztalatait. A képviselőtestület megállapította, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, az önkormányzatnál fizetési gondok nem jelentkeztek. Mindezek ellenére indokolt a takarékos gazdálkodás fenntartása. A képviselőtestület elfogadta a 2013.évi költségvetés koncepcióját, megállapította, hogy a tervezéshez szükséges előirányzatok még nem ismertek. A képviselőtestület beszámolót hallgatott meg a lakóhely környezeti állapotáról, az adóztatásról. A képviselőtestület a helyi adókat változatlan formában tartotta fenn. A képviselőtestület az óvoda karácsonyi játékvásárlását 10.000,-Ft-tal támogatta. Az ülés végén a képviselőtestület döntött a költségvetést érintő technikai jellegű átcsoportosításokról.

A képviselőtestületek 2012. december 11-én Chernelházadamonya községben tartott együttes ülésükön jóváhagyták az iskola állami fenntartásba kerülése tárgyában készült megállapodást. Az iskola működtetője és fenntartója 2013.január 1.napjától a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ lesz. Az iskola dolgozói az új szervezet állományába kerülnek át.

A szervezeti változás következtében módosítani kellett az intézmény alapító okiratát, az önkormányzati fenntartásban maradó óvodát önálló intézménnyé kellett átalakítani. Az óvoda neve 2013.január 1.napjától Bői Óvoda lesz. A képviselőtestületek az intézmény irányításával a jelenlegi óvodavezetőt Hajasné Németh Szilviát bízták meg.

A képviselőtestületek beszámolót hallgattak meg a közrend és közbiztonság helyzetéről, a Felső-Répecementi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat munkájáról és a Körjegyzőség tevékenységéről.

A törvényi előírások változása miatt át kell szervezni a körjegyzőségeket is, közös önkormányzati hivatalokat kell létrehozni.  Előzetes tárgyalások alapján a jelenlegi  fenntartókhoz csatlakozik Sajtoskál község is, így a törvényi előírásoknak megfelelő közös hivatal működhet Bő községben. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról a képviselőtestületek 2012.december 17-én Sajtoskál községben tartandó együttes ülésükön fognak határozni.

Dr. Vincze György körjegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”