Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2012

Önkormányzati hírek (2012. 09. 24.)

2012. szeptember 24.

Önkormányzati ülések összefoglalója 2012. 08. 31-ig

Önkormányzati hírek (2012. 09. 24.)

Bő község képviselőtestülete 2012. június 13-án megtartott ülésén kihirdette az „IKSZT kialakítása és működtetése” közbeszerzési eljárás nyertesét. A művelődési ház átalakítási munkáit a döntés alapján a BAUWERK-N Kft. Csepreg Bognár Ignác u. 40. végezheti el. Az elfogadott ajánlati ár 42.519.685,-Ft + ÁFA. Az ülésen a képviselőtestület előkészítette a községben megrendezésre kerülő Kistérségi Napot.

A képviselőtestület a nyári időszakban nem ülésezett, legutóbbi ülését 2012. augusztus 31-én tartotta meg. Az ülés elején a képviselőtestület először a polgármester tájékoztatóját hallgatta meg. A polgármester úr tájékoztatójában elmondta, hogy megtörtént az IKSZT beruházás munkaterület átadása (azóta a lakosság is tapasztalhatta, hogy az építési munkák elkezdődtek). A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet a Kistérségi Nap és a park ünnepélyes átadása rendezvényekről. Mindkét rendezvény jól sikerült, köszönet a lakosságnak és a szervezőknek a közreműködésért. 2012. július 23. napjától 2012. augusztus 10. napjáig megtörtént a körjegyzőség épületének felújítása. A felújítás időtartamára a körjegyzőség az iskola épületébe költözött át. A felújítás a tervezettnek megfelelően napra pontosan valósult meg, köszönet ezért a kivitelezőknek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatoknak, hogy biztosították a felújításhoz szükséges közel 1,6 millió forint pénzügyi forrást, valamint Hajós Attila polgármester úrnak a munkák megszervezéséért.

A képviselőtestület az ülésen elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetése első féléves teljesítéséről készült beszámolót. A képviselőtestület megállapította, hogy a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek, az önkormányzat kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudott tenni. A pénzügyi forrásokkal továbbra is takarékosan kell bánni, mert az utóbbi időszak legnagyobb beruházása az IKSZT kialakítása csak a második félévben indul el.

A képviselőtestület sajnálattal vette tudomásul, hogy Bük Város felmondta a gyermekjóléti és családsegítés feladatainak ellátására korábban kötött megállapodást, utasította a polgármestert, hogy keressen új megoldási lehetőséget (időközben Bük Város több feladat ellátására új ajánlatot adott, így várhatóan a feladat ellátás a megszokott formában marad meg).

A képviselőtestület előzetesen döntött arról, hogy ha 2012. december 31. napjával megszűnik a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás a Védőnői Szolgálat működtetését visszaveszi.

A köznevelésről szóló törvény módosítása előírta, hogy a 3000 lakos alatti iskolafenntartó települések 2012. szeptember 30. napjáig előzetesen kötelesek nyilatkozni arról, hogy mint működtetők az iskola épületének fenntartását vállalni tudják-e. A képviselőtestület megállapította, hogy a felelős döntés meghozatalához még kevés információ áll rendelkezésre, ezért megbízta a polgármestert a környező iskolafenntartó települések terveinek megismerésével. A képviselőtestület a nyilatkozatot a jelenlegi társfenntartó önkormányzatok véleményének figyelembevételével kívánja megtenni.

Dr. Vincze György, körjegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”