Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2012

Önkormányzati hírek (2012. 06. 17.)

2012. június 17.

Önkormányzati ülések összefoglalója 2012. 05. 07-ig

Önkormányzati hírek (2012. 06. 17.)

A képviselőtestület 2012. április 2-án tartotta meg soros ülését. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását. A képviselőtestület örömmel állapította meg, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait teljesíteni tudta. A képviselőtestület megállapította azt is, hogy a kerékpárút létesítésére felvett hitel törlesztése nem okozott pénzügyi nehézséget. Az önkormányzat az intézmények finanszírozását maradéktalanul teljesíteni tudta, az önkormányzatnak 30 napon túli kifizetetlen számlatartozása nincs. A képviselőtestület elfogadta a 2011. évről szóló belső ellenőri jelentést. A képviselőtestület felülvizsgálta, megújította és hatályában fenntartotta a 2010. évben elfogadott, 5 évre szóló esélyegyenlőségi programját. A képviselőtestület meghallgatta a polgármester tájékoztatóját a parkfelújítás munkáinak állásáról, úgy határozott, hogy a munkák keretében készülő játszótér köré – bár az a beruházásnak nem része – kerítést létesít.

A képviselőtestület 2012. április 18-án megtartott ülésén megkezdte az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér építési beruházásának előkészítését. Mivel a beruházás közbeszerzési eljárás köteles, a képviselőtestület először elbírálta a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat. A képviselőtestület az ajánlatok közül Vigh Edit közbeszerzési tanácsadó bruttó 508.000,-Ft összegű ajánlatát fogadta el. A képviselőtestület ezt követően elfogadta az új közbeszerzési törvénynek megfelelő közbeszerzési szabályzatát. A képviselőtestület meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját a folyamatban lévő beruházásokról, úgy határozott, hogy a park felújításhoz kapcsolódóan társadalmi munkát szervez. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani falunk lakóinak a társadalmi munkában történő nagy számú részvételért. Kérjük, hogy a jövőben is segítsék a képviselőtestület munkáját. A képviselőtestület foglalkozott még a Petőfi utcai járda hiányzó szakaszának pótlásával, e beruházás most a magasnak tartott árajánlat miatt nem valósult meg.

A képviselőtestület 2012. május 7-én megtartott ülésén jóváhagyta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér közbeszerzési eljárása részeként az ajánlattételi felhívást, és az ajánlati dokumentációt. A képviselőtestület a meghirdetett tárgyalásos eljárás keretében három ajánlattevőtől kért ajánlatot. Az eljárás tájékoztatónk készítésekor még folyamatban van, eredményéről a testület döntését követően adhatunk tájékoztatást. Az Országgyűlés az előző év végén hozott rendelkezésével befagyasztotta a szemétszállítási díjakat, az akkor megállapított új díjtételek visszavonásáról korábban már tájékoztattuk a lakosságot. A törvényhozás 2012. április 15. napjával feloldotta a befagyasztó rendelkezést, ezért a képviselőtestület a szolgáltató kérésére ezen időponttól kezdődően visszaállította a decemberben már elfogadott, ez évre meghatározott díjakat. A változás a közszolgáltató által időközben kiadott számlákban már látható. A 2012. évi II. törvény 2012. április 15. napjával átalakította a szabálysértési eljárás rendszerét. Az önkormányzatok helyi rendeletekben nem határozhatnak meg szabálysértési tényállásokat, ezért a képviselő testület hatályon kívül helyezte a korábbi rendeletekben szereplő ilyen rendelkezéseket. A hatályon kívül helyezés nem jelenti azt, hogy a magasabb jogszabályokban nem szabályozott kirívóan közösségellenes magatartásokat a jövőben nem lehet szankcionálni, az önkormányzat külön rendeletben később fogja megállapítani azoknak az eseteknek a körét, ahol igazgatási bírság kiszabására lesz lehetőség. A képviselőtestület egyetértően vette tudomásul, hogy a könyvtárban tartott felügyeleti utóellenőrzés a szakmai munkát jó színvonalúnak ítélte. A képviselőtestület örömmel nyugtázta, hogy a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás döntése alapján a IV. Kistérségi Nap Bő és Gór községek közös rendezésében 2012. július 7-én a bői futballpályán kerül megrendezésre. Kérjük a lakosságot, hogy támogassa a településünkön megtartásra kerülő térségi rendezvényt.

Dr. Vincze György, körjegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”