Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2012

Önkormányzati hírek (2012. 03. 24.)

2012. március 24.

Önkormányzati ülések összefoglalója 2012. 03. 24-ig

Önkormányzati hírek (2012. 03. 24.)

Bő község képviselőtestülete 2012. január 25-én tartotta ez évi első ülését. A képviselőtestület határozott az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér eszközbeszerzésének befejezéséről, a projektmenedzsment részszámláinak befogadásáról. Önkormányzatunk e költségek támogatási részének lehívására a kifizetési kérelmet benyújtotta. A képviselőtestület határozott a Művelődési Ház felújítása építési engedélyének kiadásához szükséges telekalakítás végrehajtásáról (a Művelődési Ház telke az épület vonalával volt azonos, a telek a tényleges állapot szerint került módosításra az ingatlan nyilvántartásban). A képviselőtestület lakásbérleti szerződés időtartamának meghosszabbításáról is döntött. A képviselőtestület határozott a Köztársaság téri parkban lévő fenyőfák kivágásának végrehajtásáról. A fák elöregedtek, a park folyamatban lévő felújítása miatt kivágásuk szükségessé vált. Helyükre új növények a parkfelújítással együtt a beruházás részeként kerülnek telepítésre. Az ülés végén a képviselőtestület hatályon kívül helyezte az elmúlt év végén hozott közszolgáltatási díjakat megállapító rendeleteit. 2012. évtől kezdődően ugyanis a víz és csatorna szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult megállapítani, a települési szilárd hulladék gyűjtését pedig a szolgáltató a 2011. évi díjtételekkel köteles teljesíteni. A képviselőtestület a pótlólagos állami támogatásokkal módosította a 2011. évi költségvetési rendeletét.

Az intézményeket fenntartó képviselőtestületek 2012. február 10-én Simaságon tartották meg együttes ülésüket. A képviselőtestületek jóváhagyták az Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 93.249.000,- Ft. A képviselőtestületek pályázatot írtak ki az Általános Iskola és Óvoda igazgatói beosztásának betöltésére. A képviselőtestületek jóváhagyták a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését is. Az intézmény bevételi és kiadási főösszege 33.724.000,- Ft. A képviselőtestületek megállapították, hogy mindkét intézmény költségvetése gyakorlatilag az előző évivel azonos, költségnövekedés szinte csak a garantált bérminimumok bevezetésének hatásából adódik.  A képviselőtestületek határoztak arról is, hogy részleges felújítást hajtanak végre a körjegyzőség épületén. Ennek keretében cserélésre kerül az épület elavult villanyvezeték rendszere, felújításra kerülnek a vizes blokkok, és elvégzésre kerülnek az indokolttá vált festési munkálatok. A részleges felújítást az időközben elkészült tűz és érintés védelmi vizsgálatok jegyzőkönyvei is előírják. A képviselőtestületek a körjegyzőt árajánlatok beszerzésével bízták meg, a konkrét döntést ezek ismeretében később hozzák meg.

Bő község képviselőtestülete 2012. február 15-én tartotta meg soros ülését. A képviselőtestület az ülésen jóváhagyta 2012. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 195.504.000,-Ft (ez az összeg tartalmazza az intézményeknek átadandó pénzösszegeket is). A költségvetés 2012. évi legfontosabb feladatként a folyamatban lévő parkfelújítás befejezését jelöli meg, melynek 2012. évi előirányzata 24.000.000,- Ft, ebből az elnyert MVH támogatás összege 19.107.000,- Ft. A másik fontos feladat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás megvalósítása keretében a Művelődési Ház épülete felújításának megkezdése. E célra a költségvetés 2012. évben 30.480.000,- Ft-ot szán, melyből az MVH támogatás összege 24.000.000,-Ft. A költségvetés 2012. évben a beruházások megvalósíthatósága érdekében 6.100.0000,- Ft hitel felvételével számol. Az önkormányzat korábbi (a kerékpárút építéséhez felvett) és folyamatban lévő hiteleinek törlesztésére 3.046.000,- Ft előirányzat került megállapításra.

A képviselőtestület az ülésen jóváhagyta a 2012. évi Közbeszerzési Tervét, határozott a tulajdonában lévő épületek tűz és érintésvédelmi vizsgálatának elvégzéséről, valamint megkezdte a Művelődési Ház felújítása közbeszerzési eljárásának előkészítését.

Dr. Vincze György körjegyző

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”