Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2011

Önkormányzati hírek (2011. 12. 11.)

2011. december 11.

Önkormányzati ülések összefoglalója 2011. 12. 07-ig

Önkormányzati hírek (2011. 12. 11.)

Bő község képviselőtestülete 2011. szeptember 20-án megtartott ülésén először könyvvizsgálói véleményt hallgatott meg az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgálói vélemény elkészítésére azért volt szükség, mert 2011.január 1. napjától az önkormányzat csak ennek birtokában vehet fel hitelt. A könyvvizsgáló megállapította, hogy az önkormányzat nem esik hitelfelvételi korlát alá. A képviselőtestület ezt követően döntött arról, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás állami támogatásának megelőlegezésére 46.483.793,-Ft, a parkfelújítás támogatásának megelőlegezésére pedig 19.107.302,-Ft hitelkeret megnyitását kéri. A képviselőtestület határozott arról is, hogy a parkfelújítás saját forrás részét költségvetéséből fedezi, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás saját forrásrészének biztosítására pedig 15.000.000,-Ft összegű hitelt vesz fel.

A képviselőtestület jóváhagyta a háziorvossal kötött megállapodás módosítását, Chernelházadamonya község ugyanis a községbe kihelyezett orvosi rendelést szünetelteti, így a betegek ellátása a bői rendelőben történik.

A képviselőtestület 2011. szeptember 26-án megtartott ülésén elbírálta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér számítástechnikai eszközeinek szállítására beérkezett árajánlatokat. A képviselőtestület a KARMA Interactíve Kft. bruttó 2.689.075,-Ft összegű ajánlatát fogadta el. A képviselőtestület határozott arról is, hogy továbbra is tagja marad a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszernek, a pályázati felhívást a központi ajánlással azonos szöveggel teszi közzé.

Dr. Varga Judit gyermekorvos levélben tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy 2011.december 31.napjával nyugállományba vonul, így nem tudja a jövőben ellátni a havi egy alkalommal a községben biztosított gyermekorvosi mozgó szakorvosi szolgálat teendőit. A képviselőtestület a megállapodás felmondását tudomásul vette, a lakosság nevében megköszönte a Doktornő most már több mint egy évtizedes áldozatos munkáját.

A képviselőtestület a sportegyesület eredetileg 700.000,-Ft-ra tervezett támogatását 200.000,-Ft-tal megemelte.

A képviselőtestület 2011.október 12-én megtartott ülésén elbírálta a parkfelújítás közbeszerzési eljárása keretében beérkezett kivitelezési ajánlatokat. A képviselőtestület az eljárás nyertesének a BAUWRK-N Kft-t hirdette ki. Az elfogadott ajánlati ár 19.126.601,-Ft + ÁFA. (A szerződés időközben megkötésre került.) A képviselőtestület részt vett a Kalwangi búcsún. A nemzetközi kapcsolattartás keretében lebonyolított út költségeit a résztvevők maguk viselték. A képviselőtestület az ülésen értékelte a partnertelepülésen tett látogatás tapasztalatait. A képviselőtestület határozott arról is, hogy 2012. január 1. napjával a számlavezető pénzintézetét megváltoztatja. Az önkormányzat és intézményei számláit e naptól kezdődően a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Bői Kirendeltsége vezeti. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy ezen időponttól kezdődően a régi postai utalványokat ne használja. A befizetések a kirendeltségen is teljesíthetők. A képviselőtestület döntött arról is, hogy a véd töltés kaszálását a Parkom Kft-vel végezteti el.

A képviselőtestület 2011. november 23-án megtartott ülésén ingatlan fedezetet ajánlott fel az Integrált Közösségi Tér beruházáshoz felvételre kerülő hitelhez. A képviselőtestület értékelte a 2011.évi költségvetés 3/4 éves teljesítését. A testület megállapította, hogy a bevét elek és kiadások időarányosan teljesültek. A takarékossági intézkedések hatására az önkormányzat likviditási helyzete javult, a folyószámla hitel igénybevételére jelenleg nincs szükség. A képviselőtestület megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióját, jóváhagyta a 2012. évi belső ellenőri tervet. A képviselőtestület beszámolót hallgatott meg a polgármesternek a kistérségi társulási tanácsban, a közoktatási intézményi társulás társulási tanácsában végzett munkájáról, valamint a lakóhely környezeti állapotáról. A képviselőtestület elbírálta a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat keretében beérkezett pályázatokat. A képviselő testület pályázatot nem utasított el, minden pályázó havi 3.000,-Ft támogatásban részesült.

A képviselőtestület 2011. december 7-én közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolt az önkormányzat munkájáról, bemutatta az induló beruházásokat. Ebben az évben a képviselőtestületek még december 14-én együttes ülést tartanak. Ezen az ülésen kerül sor a 2012. évi közszolgáltatási díjak meghatározására, melyről a lakosságot tájékoztatjuk.

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”