Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2011

Önkormányzati hírek (2010. 06. 17.)

2011. június 18.
Önkormányzati ülések összefoglalója 2011. 06. 17-ig
Önkormányzati hírek (2010. 06. 17.)

Bő község képviselőtestülete 2011. április 12-én tartotta meg soros ülését. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását. A képviselőtestület megállapította, hogy 2010. év végére mintegy 5,8 millió forint összegű hiány alakult ki a költségvetésben, amely azonban szerencsére likviditási gondot nem okozott. Azóta takarékossági intézkedésekkel a folyó fizetési helyzetet sikerült stabilizálni. A képviselőtestület jóváhagyta a 2010. évi belső ellenőri jelentést. A képviselőtestület örömmel állapította meg, hogy a belső ellenőr ellenőrzései során a számvitelben hiányosságot nem tapasztalt, intézkedésre javaslatot nem tett.

 

A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy az előző napon kapta meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozatát arról, hogy a 2009 október 14-én benyújtott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására irányuló pályázat támogatásban részesült. A beruházás 46.483.793,-Ft támogatásban részesült. A sikeres pályázat nagy feladat elé állítja az önkormányzatot.

 

A képviselőtestület 2011. június 6-án tartotta meg következő ülését. A napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselőtestület döntött arról, hogy következő ülésére tájékoztatást kér a körjegyzőtől a községben bejelentett kereskedelmi egységek működéséről. Határozott a képviselőtestület arról is, hogy a nyári időszakra 2011. június 16. napjától 2011. augusztus 31. napjáig módosítja a Művelőséi Ház nyitvatartási idejét. Ezen időszakban a művelődési ház hétfőtől csütörtökig 18.00-22.00 óráig, pénteken és szombaton 18.00-23.00 óráig, vasárnap pedig 18.00-22.00 óráig tart nyitva. A nyitvatartási időn túl a művelődési házban tartózkodni csak rendezvény, vagy egyedi engedély esetén lehet, az ettől eltérő használat birtokháborításnak minősül.

 

A képviselőtestület áttekintette az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A képviselőtestület műszaki ellenőri feladatok ellátására Andorka Miklós bruttó 800.000,- Ft összegű, a projektmenedzsment tevékenység ellátására az EUdoors Kft.bruttó 2.475.0000,- Ft összegű ajánlatát fogadta el. A beruházás előkészítés további lépéseiről a műszaki ellenőrrel történő egyeztetést követően dönt a testület. A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról is, hogy az ülés napján megérkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata arról is, hogy a Köztársaság téri park felújítása is 19.107.302,- Ft támogatásban részesült. A két beruházás megvalósítására pénzügyi és időbeni ütemtervet kell készíteni.

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott az önkormányzatnál, a normatív támogatások igénylését ellenőrizte. Az Állami Számvevőszék a vizsgálat során eltérést nem tapasztalt, a napközis alsós és felsős vegyes csoport elszámolása során 73.000,- Ft többlettámogatást állapított meg. A képviselőtestület megtárgyalta a csepregi zeneiskola támogatási kérelmét. Az önkormányzat fenntartási körébe nem tartozó intézménybe községünkből 3 gyermek jár. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 2011.évre gyermekenként 10.000,- Ft-tal támogatja a zeneiskolai oktatást. A képviselőtestület módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletét. A 2000. évben alkotott rendelet sírhely megváltási díjai az elmúlt 11 év során nem növekedtek. A képviselőtestület az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel 2011. június 16-tól újra szabályozta a használati díjakat az alábbiak szerint:

 

A temetési helyek megváltási díjai:

       a./ egyes sírhely                                          5.000.- ft

       b./ kettős sírhely                                       10.000.- ft

       c./ mélyített sírhely egyes

            ( rátemetkezés )                                     4.000.- ft

       d./ mélyített sírhely kettős

            ( rátemetkezés )                                      8.000.- ft

       e./ gyermeksírhely                                         2.500.- ft

       f./ urnasírhely                                                2.500.- ft

       g./ sírbolt                                                    50.000.- ft.”

 

 

A képviselőtestület örömmel nyugtázta, hogy a polgármester és a temetőgondnok elkészítette a temető sírhely nyilvántartását és térképét. Ennek segítségével a jövőben pontosan rögzíthető a sírhelyek megváltása és ismételt megváltása.

 

A képviselőtestület az ülés végén jóváhagyta a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás által készített esélyegyenlőségi tervet.

(Dr. Vincze György Körjegyző)

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”