Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2010

Önkormányzati hírek (2010. 12. 15.)

2010. december 15.
Önkormányzati ülések összefoglalója 2010. 10. 03-tól 2010. 11. 15-ig
Önkormányzati hírek (2010. 12. 15.)

A 2010. október 3-án megtartott helyhatósági választáson a község új polgármesterének Hajós Attilát választotta meg a településünk. A képviselő testület tagjai lettek: Horváth Tibor, Németh Antal, Dan Zsolt és Vinkovics Ottó Lajos.

Az új képviselőtestület 2010. október 11-én tartott meg alakuló ülését. Az alakuló ülésen Kajtár Attila a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét, majd átadta a megbízó leveleket. Ezt követően a polgármester és a képviselők esküt tettek.

A képviselőtestület megválasztotta alpolgármesterét, e tisztséget továbbra is Horváth Tibor tölti be.

A képviselőtestület a polgármester tiszteletdíját havi 100.000,- Ft-ban, költségtérítését 30.000,-Ft-ban, az alpolgármester tiszteltdíját havi 30.000,-Ft-ban határozta meg. A most megállapított tiszteltdíjak a takarékosság jegyében a korábbi tiszteletdíjaknál alacsonyabb összegben kerültek megállapításra, ennek hatására a költségvetésben éves szinten 500.000,- Ft megtakarítás keletkezik. A képviselői tiszteletdíjak változatlanok maradtak, a települési képviselőt továbbra is havi 10.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.

 

A képviselőtestület 2010.október 19-én tartotta első rendes ülését. Az ülésen a képviselőtestület áttekintette a rendezési terv közszemlére tétele során beérkezett lakossági észrevételeket. Az észrevételek többsége a rendezési tervben szereplő helyi védelemre javasolt lakóházak védettségének megszűntetésére irányult. A képviselőtestület megállapította, hogy a védettség generálisan nem törölhető, ezért a településtervező javaslatára a védelemre javasolt ingatlanok a helyi rendeletnek nem mellékletét, hanem függelékét képezik, így egyedi kérelemre a tulajdonos által tervezett építési tevékenység esetén a védelem rendezési terv módosítási eljárás nélkül megszűntethető.

A képviselőtestület ezt követően jóváhagyta a rendezési terv módosítását. A felülvizsgálat elsődleges célja az volt, hogy a 2003-ban jóváhagyott rendezési terv felesleges korlátozó szabályait kiiktassa, a tulajdonosok mozgásterét növelje az ingatlanok beépíthetősége körében, és ezzel az építési és vállalkozási kedvet növelje. A rendezési terv új szabályai 2010. november 10-én hatályba léptek. A rendezési terv a Körjegyzőségen megtekinthető.

A képviselőtestület foglalkozott a Bő-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás biztosításával. Az elmúlt időszakban tisztázódott, hogy az építkezéshez 8.021.372,-Ft-tal kell önkormányzatunknak hozzájárulnia. A képviselőtestület döntött arról, hogy a pénzeszköz átadást hitelből kívánja fedezni. A képviselőtestület ezt követően elfogadta a polgármester két ülés közötti eseményekről készült beszámolóját.

Az Általános Iskola és Óvoda intézményt fenntartó önkormányzatok 2010. október 28-án Mesterháza községben együttes ülést tartottak. Az intézmény igazgatóját, Hajós Attilát Bő Község polgármesterévé választották. A két tisztség egymással összeférhetetlen, ennek megszűntetése érdekében Hajós Attila polgármester lemondott igazgatói megbízásáról. A fenntartók az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával az új vezető kinevezéséig az intézmény korábbi igazgató helyettesét Kollár Balázsnét bízták meg.

A képviselőtestületek törvényi felhatalmazás alapján hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola a pedagógiai programok bevezetésére irányuló eljárástól eltérve a tanulók értékelését a tanév második félévétől kezdődően érdemjeggyel végezhesse.

 

A képviselőtestület 2010. november 15-én megtartott ülésén megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetése ¾-éves teljesítéséről készült beszámolót. A képviselőtestület megállapította, hogy bár a bevételek és kiadások jól teljesültek, az önkormányzat költségvetésében hiány mutatkozik. A rendezés érdekében a képviselőtestület tárgyalásokat kezdett a 2008. évi iskola felújítás során a társfenntartók által be nem fizetett hozzájárulás utólagos rendezése tárgyában. (Ezek a tárgyalások azóta sikerrel jártak, a pénzeszköz átadás teljesítésről az érintett önkormányzatokkal a megállapodások aláírásra kerültek.)

A képviselőtestület jóváhagyta 2011. évi belső ellenőrzési tervét. Az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott önkormányzatunknál, melynek során a központosított források igénybevételével megvalósított fejlesztéseket ellenőrizte. A képviselőtestület örömmel állapíthatta meg, hogy a beruházások tervszerűen és szabályosan valósultak meg. A vizsgálat megállapításai alapján a képviselőtestületnek sport koncepciót kell készítenie. A képviselőtestület megvizsgálta egy a kistérség koordinálásával benyújtható ifjúság –és kábítószerügyi pályázat lehetőségét. A képviselőtestület a döntést elnapolta. (Időközben a kistérség is úgy döntött, hogy a pályázat feltételeit nem tudja teljesíteni, így az nem került benyújtásra.)

A képviselőtestület döntött a számlavezető banknál rendelkezésre tartott 3.000.000,-Ft összegű folyószámlahitel megújításáról. Az ülésen döntés született arról is, hogy a Bő-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás 8.021.372,-Ft összegű hitelét a képviselőtestület a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél veszi fel.

Dr.Galiotti Csabáné a Művelődési Ház közösségi színtér koordinátora és könyvtárosa kérte a képviselőtestülettől, hogy járuljon hozzá  közalkalmazotti jogviszonyának 2010. november 30. napjával közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez. A képviselőtestület a kérést teljesítette, a könyvtárosi feladatok ellátására Mészáros Valériát az általános iskola könyvtár szakos tanárát kérte fel.

A képviselőtestület meghallgatta a polgármester két ülés közötti eseményekről történő beszámolóját. A képviselőtestület tulajdonosként döntött a Köztársaság téren lévő elöregedett tuják kivágásáról, ehhez a szükséges engedélyt megkérte.

A képviselőtestület több döntés előkészítéséről határozott (szervezett szemétszállítás, sportegyesület többlettámogatása, az önkormányzat által használt mobiltelefonok flottába szervezése) ezekben az ügyekben később születik döntés.

A képviselőtestület örömmel állapította meg, hogy a BURSA HUNGARICA pályázati felhívásra 16 felsőfokú képzésben részesülő nyújtott be támogatási kérelmet. A képviselőtestület a pályázókat a szorgalmi idő 10 hónapjára 3.000,-Ft/hó összegű támogatásban tudta részesíteni. (Dr. Vincze György, körjegyző)

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”